Covidpass ett bättre alternativ än fortsatta publikrestriktioner