Behov av fortsatt krisstöd och strategi för en säker öppning