Arbetstid och upphovsrätt fokus i årets avtalsrörelse