Arbetsmiljöverket planerar inspektion av scenkonstsektorn