Ansökan till Kulturrådet om krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang öppnar 25 februari