Ansökan till Kulturrådet avseende krisstödet för inställda och uppskjutna evenemangavseende är senarelagd