Tillfällig rabatt för hyreskostnader i särskild utsatta branscher