• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Scenkonstens internationalisering

Scenkonstens internationalisering är viktig ur flera aspekter. En ökad satsning på kulturutbyte kan bidra till en utveckling av konstarterna, regional tillväxt, snabbare inspiration till de kreativa näringarna, demokratiutveckling i länder där man har kulturbistånd och hemma i Sverige en ökad förståelse för människors olikheter.

Svensk Scenkonst anser att:

Vi vill se ett förverkligande av förslaget i Internationella kulturutredningen 2003 om en fond: Internationella kulturfonden. Den föreslogs som en fri resurs, ett komplement till befintliga aktörer, med uppdrag att stödja såväl långsiktig uppbyggnad av kulturkontakter med specifika länder som aktiviteter som främjar Sverige som internationell kulturmötesplats. Fördelningen ur fonden föreslogs då uppgå till minst 60 miljoner kronor per år.

Det finns en rad nya konkreta hinder för det internationella kulturutbytet, från skärpta visumregler för länder utanför Europa till nya EU-regler för beskattning och sociala avgifter. Faktum är att EU:s inre marknad inte har förbättrat förutsättningarna för utbyte på vårt område, utan tvärtom ibland försvårat det. Här krävs ett samarbete mellan departement och myndigheter och mellan EU-länderna för att underlätta konstnärligt utbyte.

Den svenska kulturpolitiken är under förändring. Den nya samverkansmodellen innebär att ett stort ansvar för internationaliseringen vilar på regionerna. Men det måste också finnas ett nationellt ansvar för det internationella utbytet på kulturområdet och detta måste innefattas i avtalen med regionerna, med konstnärliga värderingar som utgångspunkt.

En nationell funktion bör inrättas som kan tillföra medel i de större projekt som godkänns för EU-finansiering men som kräver en motprestation i form av annan finansiering.

Ett ökat internationellt utbyte skapar fler arbetstillfällen för svenska konstnärer, ger svenskar fler internationella utblickar och gör scenkonsten mer angelägen för publik i Sverige med rötter i olika språk och kulturer.

Ett dynamiskt kulturliv med internationella influenser är en viktig förutsättning för företags etableringar och tillväxt och för att människor ska vilja flytta till en region. 

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna