• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Scenkonstens finansiering

Svensk Scenkonsts medlemsföretag finansieras genom biljettintäkter, offentliga anslag, olika former av donationer, gåvor, avdragsgill sponsring från näringslivet, privata ägarmedel med mera.

Svensk Scenkonst anser att:

 • Avdragsrätt måste kunna innefatta gåvor som ges till sådan allmännyttig verksamhet som bedrivs av våra konstinstitutioner. På samma sätt som grundforskningen inte kan leva helt på marknadens villkor, är det inte möjligt för exempelvis den klassiska scenkonstverksamheten att leva på marknadens villkor. Och på samma sätt som forskningen är omistlig i utvecklingen av det moderna samhället är ett modernt, upplyst samhälle beroende av ett kreativt och öppet kulturellt klimat.
 • Skattelagstiftningen avseende avdragsrätt för företag vid sponsring av scenkonstverksamhet måste ses över så att det blir enklare och tydligare för företag att stödja scenkonst och annan kulturell verksamhet.
 • Det behövs en katalysator för nyskapande kulturprojekt som annars har svårt att passa in i existerande anslagsmodeller. Staten bör därför skapa en permanent lösning efter Framtidens Kultur som står fri i sin bedömning och som även kan finansiera projekt som inte hittar någon annan finansiering.
 • Statliga och regionala anslag måste anpassas till verksamheternas förutsättningar. Det innebär att projektmedel behöver kunna beviljas med tätare intervaller eller löpande, detta gäller särskilt internationellt kulturutbyte. 
 • Anslagsfinansierade verksamheter planerar en stor del av sin verksamhet med flera års framförhållning. Detta gäller särskilt opera- och orkesterverksamhet. Anslag med korta löptider försvårar planeringsarbetet och skapar osäkerhet i verksamheten. Verksamhetsmedel bör därför anslås på flerårig basis.
 • Staten ska garantera den nationella infrastrukturen vad gäller konstarterna. Staten bör ha en långsiktig strategi för finansieringen av scenkonstinstitutioner som bär upp det levande kulturarvet och säkerställa att regionala förändringar inte får nationella konsekvenser. 

 

 

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna