• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Scenkonstens digitalisering

Scenkonstbranschen arbetar sedan flera år tillbaka med att utveckla scenkonst för olika digitala plattformar. Många medlemsföretag med offentliga anslag har uppdragsgivare som efterfrågar så stor spridning som möjligt av scenkonsten. Under 2013 gav regeringen Statens kulturråd i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som behöver finnas för att scenkonsten med digitala hjälpmedel ska bli mer tillgänglig. Upphovsrättsliga regler, konstnärliga beslut och ökade produktionskostnader är enligt Svensk Scenkonst viktiga aspekter att ta hänsyn till.

Utvecklingen av nya tekniker skapar enorma möjligheter, men också förväntningar, på vad scenkonstföretagen kan åstadkomma. Svensk Scenkonst bevakar och arbetar med frågan sedan flera år. Några av de frågor som Svensk Scenkonst driver för att scenkonstinstitutionerna ska kunna utveckla sina verksamheter för att anpassas till att vidaresändas är:

 • Enkla och tydliga upphovsrättsliga regler. De avtal branschen har idag är främst avsedda för scenen och inte för vidaresändning. Vidaresändning innebär i dagsläget i de flesta fall ökade ersättningar till olika upphovsmän, såsom regi, scenografi, kompositörer, koreografer, manusförfattare och många fler. Likaså måste man lösa rättigheterna för medverkande skådespelare, musiker, dansare och andra artister. Svensk Scenkonst har sedan 2012 ett försöksavtal som delvis löser frågor gällande distribution av scenkonstföreställningar via elektroniska medel med Teaterförbundet. Sedan våren 2013 finns ett avtal inom musikområdet där man kommit betydligt längre. Svensk Scenkonsts ambition är att tillsammans med motparterna hitta avtalslösningar som gör det ekonomiskt möjligt för scenkonstbolagen att fortsätta utveckla sin verksamhet med nya tekniker.

 • Institutionernas ekonomiska förutsättningar måste anpassas till deras uppdrag. Tekniska investeringar och ökade upphovsrättsliga kostnader, ökade produktionskostnader för repetitioner och anpassade föreställningar innebär samlade ökade kostnader. Att sända till skolor, vårdinrättningar och äldreboenden innebär inte några nämnbara intäkter utan kan främst mätas utifrån uppdragen att nå ut till olika grupper i samhället.

 • Olika konstformer kräver särskilda konstnärliga beslut för att kunna sändas digitalt. Om en opera- eller teaterföreställning ska hålla samma konstnärliga nivå som på scenen kan den behöva anpassad scenografi och regi, vilket innebär särskilda konstnärliga beslut och tar såväl konstnärlig som teknisk och administrativ personals tid i anspråk.

Svensk Scenkonst visar i en kartläggning från 2013 bland medlemsföretag som jobbar eller planerar att visa scenkonst på digitala plattformar att:

 • 92 % ser tillgänglighet som främsta anledningen
 • 64 % ser digitalisering som ett verktyg för att uppnå sina mål
 • 28 % anger konstnärliga skäl som orsak till att arbeta med digitalisering
 • 20 % anger dokumentering och arkivering som orsak 

Kartläggningen visar också att finansieringen sker med ordinarie medel (65 % av de svarande) och genom offentliga projektmedel (35 % av de svarande). Samfinansiering är ytterligare en finansieringsmodell (22 % av de svarande). Endast ett fåtal finansierar satsningarna genom andra externa medel och biljettintäkter är i dagsläget ingen större inkomstkälla.  

 

PM Digitalisering och Svensk Scenkonsts medlemmar november 2013

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2017
  Producerad av Sajtkonsulterna