• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Pension och försäkring för VD/motsvarande chef

De nya kollektivavtalen från 1 januari 2015 omfattar inte VD eller personer med motsvarande ställning. För dessa personer i "frikretsen" måste alltså arbetsgivaren ombesörja att ett individuellt avtal träffas som reglerar det som för övrig personal täcks av ITP, dvs. ålderspenson, sjukförsäkring/sjukpension från dag 91 i sjukperioden och livförsäkring. Detsamma gäller om man vill kompensera för eventuellt höjd pensionsålder från 60 till 65 år. Om inte detta sker saknar VD såväl tjänstepension som försäkringsskydd vid sjukdom eller dödsfall.

VD-avtal baserat på ITP 1
Möjlighet finns att ansluta VD till ITP-systemet på samma sätt som gäller för övrig personal, eller med högre premier, men utan kollektivavtalets retroktiva verkan. För ålderspension kan dock en kompletterande engångsinbetalning av kompletterande premier göras som täcker upp perioden bakåt till 1 januari 2015. Sjukförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring (TGL) gäller däremot först från avtaletes tecknande.

VD-avtal enligt annan modell
Alternativa lösningar kan även hanteras direkt av försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare. Genom Söderberg & Partners kan VD för medlemsföretag inom Svensk Scenkonst för närvarande anslutas till en Småbolagsplan utan särskild hälsoprövning mot fullt arbetsför.

Exempel på avtalsreglering för VD
Exempel på hur ovanstående frågor kan avtalsregleras med VD finns här. För närmare rådgivning om reglering av VD-förmåner bör arbetsgivaren anlita en pensionsförsäkringsexpert.

Vid frågor kontakta:
Maria Sundling Grundtman, förhandlingschef Svensk Scenkonst
Joakim Granlund, Söderberg & Partners

Mer information: 
Pension och försäkring för VD
Beräkningsverktyg för pension och omställning
Förhandlingsfakta 
Medlemsinformation om pension och försäkring för VD 
Medlemsinformation stöd att kostnadsberäkna premierna för ITP och SOK   
Klart för inbetalning av ITP-premier besked om omställningspremier i höst 
De nya pensions- och omställningsavtalen: Avgifter och administration 
Collectum - Det nya pensionsavtalet 

Dela:
 • Guide till pensioner och försäkringar

  Här kan du läsa mer om bytet av pensionssystem för de offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna, och få en överblick över de olika premier och administratörer som är aktuella för respektive avtal om pensioner och försäkringar.

 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna