• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

 Foto: Marco Gustafsson
Foto: Marco Gustafsson

Förhandlingarna klara 20 april

Den 20 april 2015 tecknade Svensk Scenkonst och de fackliga organisationerna avtal om ett nytt system för pension och omställning för offentligt finansierade scenkonstinstitutioner. Ett modernt tjänstepensionsavtal i nivå med arbetsmarknaden i övrigt och ett unikt system för omställnings- och karriärväxlingsstöd för konstnärlig personal ersätter det tidigare statliga pensionssystemet med lägre pensionsåldrar för konstnärlig personal. I samband med systemskiftet höjs dansarnas löner med 10 procent.

Det nya systemet uppfyller branschens behov av förutsägara kostnader och säkrad konstnärlig kvalitet samtidigt som det ger ett effektivt stöd till anställda som behöver byter yrke före 65 års ålder. Kostnaden för det nya systemet ryms inom de ramar på 180 miljoner kronor som regering och riksdag har beslutat om. 

Svensk Scenkonsts system har varit att tillsammans med våra motparter skapa ett mer rättvist framtida system för tjänstepension och omställning som uppfyller branschens behov och som är långsiktigt ekonomiskt hållbart. 

Svensk Scenkonsts krav i förhandlingarna

• De nya avtalen måste vara långsiktigt hållbara för branschen. De ska rymmas inom den ekonomiska ram som regeringen har satt och uppfylla de politiska kraven på stöd för aktiv omställning istället för passiv pensionering.

• Det nya omställningsavtalet måste garantera en fortsatt hög konstnärlig kvalitet i verksamheterna. Inbetalade pengar ska gå till dem som av konstnärliga skäl måste byta yrke före 65 års ålder.

• Kostnaderna måste vara förutsägbara för arbetsgivarna. Avgiftsbestämda system ska ersätta tidigare förmånsbestämda system, för att slippa stora kostnadsskillnader mellan individer och produktioner.

• Alla anställda måste behandlas likvärdigt. Frilansare ska omfattas på samma villkor som fast anställd personal.

Vilka verksamheter berörs av systemskiftet?
Systemskiftet berör det 60-tal statsunderstödda scenkonstinstitutioner i hela landet som i dag omfattas av PISA-förordningen. Dessa har cirka 6 000 personer anställda varav cirka 2 500 är konstnärlig personal.

Vilka förhandlar fram det nya systemet?
Arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst förhandlar med PTK:s förhandlingsgrupp Svensk Scenkonst om tjänstepensionsavtalet respektive med Teaterförbundet och Symf om omställningsavtalet.

Hur bestäms Svensk Scenkonsts mål?
Svensk Scenkonsts ställningstaganden i förhandlingarna bestäms av styrelsen och förhandlingsdelegationen. I förhandlingarna företräds Svensk Scenkonst av VD, förhandlingschef och biträdande förhandlingschef.

Vilka ska omfattas av det nya systemet?
De nuvarande reglerna (PISA-förordningen och Avgiftsbestämd individuell ålderspension, AIP) fortsätter att gälla för anställda som vid årsskiftet har mindre än fem år kvar till pension, eller som har en pågående sjukskrivning. Övriga ska omfattas av de nya avtalen. Det är regeringen som har beslutat om övergångsreglerna för PISA-förordningen och det är Statens Pensionsverk (SPV) som tolkar och informerar om detta (www.spv.se). När de nya kollektivavtalen tecknats kommer motsvarande information ges från Svensk Scenkonst och Pensionsvalet om övergångsreglerna från AIP.

När börjar det nya systemet att gälla?
Avvecklingen av PISA-förordningen inleds redan från 1 januari 2015. AIP (det nuvarande kollektivavtalet om Avgiftsbestämd Individuell Ålderspension) fortsätter formellt att gälla tills nya kollektivavtal tecknats. Parterna har enats om en tidplan där förhandlingarna ska vara avslutade i april 2015. I så fall gäller de nya avtalen retroaktivt från 1 januari 2015.

Vad gäller i väntan på de nya avtalen?
Arbetsgivarna ska fortsätta att betala premier enligt det gamla systemet för dem som ska gå kvar på Pisa och AIP.OBS! Kontrollera noga med SPV för vilka de gamla reglerna gäller. För övriga sker inga premieinbetalningar för pension förrän de nya avtalen är klara. Om parterna enas om detta kan premier då komma att betalas retroaktivt från 1 januari 2015. TFA och TGL ska betalas som vanligt.

Hur kommer de nya avtalen se ut?
Parterna är överens om att det nya pensionsavtalet bör baseras på det tongivande avtalet inom privat sektor, ITP 1. Det innebär löpande, månadsvisa premieinbetalningar, till skillnad från AIP som betalas in årsvis i efterhand. Kostnaden för detta framgår på www.collectum.se. Till detta kommer avtalade tilläggspremier för byte från förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Det nya omställningsavtalet för konstnärliga grupper har inga förebilder i andra branscher och måste konstrueras från grunden. Premienivåerna kommer som tidigare att variera mellan olika yrkesgrupper.

Svensk Scenkonsts styrelse 2015

Stefan Forsberg (Ordf), VD, Stockholms Konserthusstiftelse, Helena Wessman (Vice ordf), VD, Berwaldhallen, Magnus Aspegren, VD, Riksteatern, Mikael Brännvall, Kungliga Dramatiska Teatern, Karin Enberg, Teaterchef, Norrbottensteatern, Kjell Englund, VD, Norrlandsoperan, Benny Fredriksson, VD/Teaterchef, Stockholms Stadsteater, Ronnie Hallgren, VD, GöteborgsOperan, Magnus Holm, VD/Teaterchef, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Philip Johnsson, Ordf Wermland Opera, vice Ordf Länsmusikens samarbetsråd, Lars Nordström, 2:e vice ordf Kulturnämnden i Västra Götaland, professor i kulturgeografi, Helle Solberg, Musikchef, Smålands Musik och Teater, Birgitta Svendén, VD/Teaterchef, Kungliga Operan, Åsa Söderberg, VD/Konstnärlig ledare, Skånes Dansteater, Maria Weisby, Scenkonstchef, Scenkonst Sörmland, Agneta Villman, VD, Villman Produktion AB.

Förhandlingsdelegationen 

Annika Andersson, Malmö Opera, Ingela Bergenfelz, Skånes Dansteater, Marie Billing, Uppsala Stadsteater, Mikael Brännvall, Kungliga Dramatiska Teatern, Magdalena Bergfors, Västmanlands Teater, Lotta Dellback, GöteborgsOperan, Per Edlund, Norrlandsoperan, Magnus Ericsson, Stockholms Konserthusstiftelse, Ronald Hallgren, Stockholms Stadsteater, Martin Martinsson, Musik i Syd, Jenny Nyström, Kungliga Operan, Marianne Skoglund, Göteborgs Stadsteater, Erika Strand, Göteborgs Symfoniker, Ylva Öhlund, Västerbottensteatern.

Förhandlingsgruppen

Ulrika Holmgaard, VD, Svensk Scenkonst, Maria Sundling Grundtman, förhandlingschef, Svensk Scenkonst, Henrik Stålspets, bitr förhandlingschef, Svensk Scenkonst, Per-Olof Westerlund, pensionskonsult KFO/Arbetsgivaralliansen.

Mer information: 
Scenkonsten Omställning- och Karriärväxlingsavtal (SOK-avtalet) 
  
Förhandlingsprotokoll om Tjänstepension 150420
Förhandlingsprotokoll Omställning och Karriärväxling 150416
Karriärväxling för konstnärlig personal löser pensionsfrågan 150420 
Kompletterande avtal med Musikerförbundet 150420 
Riktlinjer för omställning och karriärväxling 150416
SPV-information 150210 
Pension och omställning från Svensk Scenkonst 150210
Nytt pensionssystem på scenkonstområdet (utdrag ur prop. 2014/15:1)
Förhandlingsfakta om scenkonstpensionerna 140904 
Svensk Scenkonst beviljas anslag för pensionsberäkningar 140626
Analys av regeringens ramar för scenkonstbranschens nya pensions- och omställningsavtal 140612 
Analys av frigjorda medel för kvalitetsstärkande åtgärder 140612 

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna