• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum
Utmaningar, Regionteater Väst
 Foto: Håkan Larsson
Utmaningar, Regionteater Väst Foto: Håkan Larsson

Svensk Scenkonsts syn på kompetensutveckling

Det övergripande målet med kompetensutveckling är att individer ska vara anställningsbara, dvs. ha rätt kompetens utifrån verksamhetens behov. Institutionens möjlighet att anställa är en viktig förutsättning för en fortsatt livskraftig scenkonst i hela landet.

Personalens kompetensutveckling är framför allt ett arbetsgivaransvar och all kompetensutveckling ska ha en koppling till respektive verksamhets, organisations eller institutions strategiska utvecklingsarbete.

Förutsättningarna och därmed behoven av kompetensutveckling varierar kraftigt mellan verksamheterna i landet. Arbetsgivarna måste därför få ekonomisk valfrihet att ta fullt ansvar för kompetensutvecklingen av sina anställda.

Vilka resurser en verksamhet investerar i kompetensutveckling är ett ledningsbeslut och ska utgå från varje verksamhets behov. Svensk Scenkonsts medlemmar investerade 2012 närmare 20 miljoner kronor i kompetensutveckling Detta kommer självklart även visstidsanställd personal till del.

Om scenkonstinstitutionerna ska delta i externt arrangerad kompetensutveckling som vänder sig till frilansare behöver det finns en tydlig koppling till ökad anställningsbarhet på en institution och kompetensutvecklingen ska syfta till att ge en av institutionerna efterfrågad ökad kompetens. I utvärderingar av kulturkraftsprojekten har man inte kunnat visa att satsningarna har lett till det främsta målet, ökad anställningsbarhet. Ett sådant mätbart resultat är nödvändigt för att institutionerna ska efterfråga lösningar av den här typen.

Branschen ska inte skapa nya strukturer för kompetensutveckling, utan snarare utveckla befintliga. Här pekar svaren mot Allianserna som tar hand om en stor del av våra frilansande skådespelare, dansare och musiker. Allianserna har ett uppdrag att inte bara kompetensutveckla sina anställda utan även övriga frilansare i respektive genre.

Individer som verkar i eget företag (F-skattare) ska i första hand hantera sin egen kompetensutveckling. En övervägande del av Svensk Scenkonsts medlemmar (65,3 %) anser enligt en undersökning genomförd 2014 att dessa individers kompetensutveckling inte är något som ska hanteras av uppdragsgivarna.

 
Yrkesintroduktionsanställning

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna