• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Digitalisering och upphovsrätt

Scenkonstbranschen arbetar sedan flera år tillbaka med att utveckla scenkonst för olika digitala plattformar. Många av Svensk Scenkonsts offentligt finansierade medlemsföretag har även av sina anslagsgivare fått direktiv om att göra sin konst tillgänglig även för medborgare som inte har möjlighet att fysiskt på plats ta del av den.

Under 2013 gav regeringen Statens kulturråd i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som behöver finnas för att scenkonsten med digitala hjälpmedel ska bli mer tillgänglig. Sedan dess har diskussionen och kraven från omvärlden intensifierats och på Svensk scenkonsts branschdagar 2017 ägnades partsgemensamma paneldebatter och föreläsningar just upphovsrätt och digitalisering.

Utvecklingen av nya tekniker skapar enorma möjligheter, men också förväntningar på vad scenkonstföretagen kan åstadkomma. Svensk Scenkonst har med Teaterförbundet sedan 2012 ett försöksavtal som delvis löser frågor gällande distribution av scenkonstföreställningar via elektroniska medel. Sedan våren 2013 finns ett avtal inom musikområdet där man kommit betydligt längre.

Under avtalsförhandlingsförhandlingarna 2017 tillsatte Svensk Scenkonst och Teaterförbundet en förhandlargrupp, bestående av representanter från såväl branschens arbetsgivare som förtroendevalda Teaterförbundsmedlemmar, som under kollektivavtalets löptid ska söka samsyn runt modernisering av upphovsrättsreglerna, så att branschen framgent ska kunna ha möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt tillgängliggöra scenkonst även digitalt. Det ska även vara ekonomiskt möjligt för scenkonstbolagen att fortsätta utveckla sin verksamhet med nya tekniker.

Scenkonsten är generellt i behov av större anslag. Ökande anslag är dock inte någon långsiktig lösning av nuvarande upphovsrättsliga kollektivavtalsreglerna. Större anslag skulle däremot kunna möjliggöra den tekniska utveckling som behövs för tekniskt tillfredsställande lösningar på tillgängliggörandet.

Svensk Scenkonst visar i en kartläggning från 2013 bland medlemsföretag som jobbar eller planerar att visa scenkonst på digitala plattformar att:
92 % ser tillgänglighet som främsta anledningen
64 % ser digitalisering som ett verktyg för att uppnå sina mål
28 % anger konstnärliga skäl som orsak till att arbeta med digitalisering
20 % anger dokumentering och arkivering som orsak

Kartläggningen visar också att finansieringen sker med ordinarie medel (65 % av de svarande) och genom offentliga projektmedel (35 % av de svarande). Samfinansiering är ytterligare en finansieringsmodell (22 % av de svarande). Endast ett fåtal finansierar satsningarna genom andra externa medel och biljettintäkter är i dagsläget ingen större inkomstkälla. 

 

Skrivet om scenkonst och digitalisering:

Kulturrådet: Ökad digitalisering av offentligt finansierad kultur i Sverige - en förstudie
Kulturrådet: Digitalisering och tillgänglighet 2014:2
Kulturrådet: Digitaliseringen på scenkonstområdet
PM Digitalisering och Svensk Scenkonsts medlemmar november 2013

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna