• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

 Foto: Kicki Nilsson
Foto: Kicki Nilsson

Vår vision

Alla ska ha möjlighet att ta del av scenkonst av högsta kvalitet i hela landet. Svensk Scenkonst ska ha en central plats i samhällsdebatten, och vara den samlande och självklara bransch- och arbetsgivarorganisationen för verksamheter kopplade till professionell scenkonst. Svensk Scenkonst ska ge medlemmarna optimala förutsättningar att bedriva och utveckla sin konstnärliga verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och dess medlemsföretag har på stämman 2016 stakat ut vägen för att fortsatt kunna erbjuda professionell scenkonst till alla i hela landet. Stämman har ställt sig bakom att organisationen Svensk Scenkonst ges tillägget bransch- och arbetsgivarorganisation och att den tar sig an ett antal viktiga utmaningar och möjligheter för att fortsatt kunna skapa arbetstillfällen och ge människor möjlighet att ta del av högklassig kultur, en förutsättning för vårt demokratiska samhälle och regioners utveckling. Med den nya vision för organisationen har Svensk Scenkonst getts en fortsatt tydlig uppgift för framtiden.

Stämman beslutade 12 maj 2016 att ställa sig bakom Svensk Scenkonsts Vision 2016:

 • Alla ska ha möjlighet att ta del av scenkonst av högsta kvalitet i hela landet.
 • Svensk Scenkonst ska ha en central plats i samhällsdebatten, och vara den samlande och självklara bransch- och arbetsgivarorganisationen för verksamheter kopplade till professionell scenkonst.
 • Svensk Scenkonst ska ge medlemmarna optimala förutsättningar att bedriva och utveckla sin konstnärliga verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

BAKGRUND
Svensk Scenkonst antog 2006 ett visionsprogram som stakade ut vägen för en fortsatt stark och specialiserad arbetsgivarorganisation, med ett ökat fokus på branschfrågor. Det har tjänat Svensk Scenkonsts utveckling väl. Den omfattande omvärldsanalysen som gjorts under 2014 och 2015 har bekräftat att den vision som tecknades för tio år sedan till stora delar fortfarande är relevant, men samhällsutvecklingen ställer nya krav på tydliga mål och strategier för Svensk Scenkonst som organisation.

Med styrelsen som styrgrupp har arbetet genomförts med medlemmar, närliggande branscher, motparter och andra aktörer. Medlemmarnas erfarenheter, nuvarande situation och behov för framtiden har varit i fokus. En viktig del av arbetet har därför varit att identifiera branschens framtida utmaningar och möjligheter (kapitel 4 i Vision 2016). Det är en nödvändig förutsättning för att medlemmarna fortsatt ska kunna erbjuda professionell scenkonst till alla i hela landet. Svensk Scenkonsts roll som bransch- och arbetsgivarorganisation är att utgöra ett kraftfullt stöd för att hantera dessa utmaningar. Svensk Scenkonst och dess medlemmar vet att scenkonst med dess bärande traditioner i olika former tillför värden till människors liv och bidrar till samhällets utveckling. Förmågan att lyfta blicken är avgörande för en verksamhets utveckling. I en föränderlig omvärld står visionen då för det större perspektivet och kan ibland ange hur världen både borde förändras och förbättras. Med en ny vision tar vi höjd tillsammans.

Läs hela Vision 2016 och dess omvärldsanalys.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna