• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Våra avtal

Här har vi samlat aktuella avtal och information som rör de olika avtalen. Vill du göra en beställning av avtalen, klicka på Se och ladda ner avtal och du kommer vidare till beställningsblanketten. Nedan på listen kan du välja att visa kollektivavtalen eller de upphovrsättsliga avtalen. För information om våra pensionsavtal se Pension och försäkringar under Arbetsgivarguiden.

Ändringar av kollektivavtal 2019: 
Ändringar av karensdag 1 januari 2019

Ändringar i kollektivavtal 2018: 
Ändring av sjuklön 1 juli 2018

Ändring av reseavtal 1 augusti 2018

 

 

 

 • Riksavtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Teaterförbundet (TF) samt Akademikerförbunden

  Avseende anställda vid offentligt finansierade teaterinstitutioner. Sektorns kollektivavtal för anställda vid offentligt finansierade teatrar. Avtalet är tillämpligt avseende såväl konstnärlig som teknisk och administrativ personal. (Fr. 17.12.16)

  Se och ladda ner avtal
 • Riksavtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) samt Svenska Musikerförbundet (SMF)

  Avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister och repetitörer vid Orkester-, Musikteater- och Teaterföretag samt Regional Musikverksamhet. (Fr 18.01.25)

  Se och ladda ner avtal
 • Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Unionen samt Akademikerförbunden

  Avseende Allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A. Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B. Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar m.fl. (FR 17.12.12)

  Se och ladda ner avtal
 • Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Teaterförbundet (TF) gällande (Privatteatrarna)

  Avseende vid privatteatrarna anställd konstnärlig personal, tekniska tjänstemän, biljettförsäljare samt teaterteknisk personal. (Fr 17.12.13)

  Se och ladda ner avtal
 • Avtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Ledarna avseende allmänna anställningsvillkor

  Avseende allmänna anställningsvillkor mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Ledarna gällande från och med 2017. Avtalet reglerar allmänna anställningsvillkor för chefer anställda vid Kungliga Operan, Malmö Opera, Malmö Stadsteater och Stockholms Konserthus. (FR 17.12.12)

  Se och ladda ner avtal
 • Arbetsmiljöavtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Svenska Musikerförbundet (SMF) samt Privattjänstemannakartellen (PTK)

  Avseende de gemensamma kollektivavtalsområdena teater, dans och musik samt allmänna råd för det lokala arbetsmiljöarbetet.

  Se och ladda ner avtal
 • Omställningsavtalet mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Arbetsgivaralliansen å ena sidan och Privattjänstemannakartellen (PTK) å andra sidan

  Alla företag och organisationer som är anslutna till Svensk Scenkonsts avtalsområden omfattas av Trygghetsrådet TRS Omställningsavtal. Trygghetsrådet TRS ger stöd till omställning till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist eller ohälsa. Omställningsstödet gäller både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda (frilansare). Avtalet omfattar även förebyggande arbete med verksamhets- och kompetensutveckling i syfte att öka verksamhetens livskraft och undvika uppsägningar, samt branschövergripande kompetensutvecklingsprojekt.

  Se och ladda ner avtal
 • Avtal om arbetstagarekonsult mellan Teatrarnas Riksförbundt (TR) och Privattjänstemannakartellen (PTK) och Svenska Musikerförbundet-Kulturarbetareförbundet (SMF)

  Se och ladda ner avtal
 • Sjuklöneavtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF), Sveriges Musikerförbund (SMF) och Ledarna

  Se och ladda ner avtal
 • Avtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Dramatikerförbund avseende förvärv och framförande av dramatiska verk och översättningar (teatrar)

  Avseende förvärv och framförande av dramatiska verk och översättningar (teatrar). (Fr 18.01.23)

  Se och ladda ner avtal
 • Avtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT), Utbildningsradion (UR) samt FST/SKAP

  Detta avtal sades upp av FST/SKAP under våren 2012 och har sedan den 15 april 2012 upphört att gälla (med undantag för bilaga 4 som gällde till och med den 31 december 2012). Om ni står i begrepp att beställa nykomponerad musik är det alltså för närvarande en fri förhandling som gäller, men strukturmässigt kan ni alltjämt ha nytta av att utgå ifrån det avtal som gällde fram till och med i våras, och som fortfarande finns länkat nedan. Bilaga 4 i avtalet reglerade utföranderättsersättning för skyddad musik i dramatisk teaterföreställning, även detta avtal finns alltjämt länkat nedan. Siffrorna i bilaga 4 är omräknade till 2013 års nivå, såsom om avtalet alltjämt hade varit formellt giltigt.

  Se och ladda ner avtal
 • Förlagsavtalet mellan Svensk Scenkonst och Nya Nordiska Teaterförläggarföreningen

  Avseende köp av verk tillhandahållna av de förlag som omfattas av avtalet. Avtalet omfattar verk från andra nordiska länder samt utomnordiska.

  Se och ladda ner avtal
 • Avtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) och SAMI/IFPI

  Avseende utnyttjande av offentliggjord ljudupptagning.

  Se och ladda ner avtal
 • Avtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) och föreningen Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)

  Avseende ersättning för utföranderätten till skyddad musik.

  Se och ladda ner avtal
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna