• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Övriga rapporter och trycksaker

Här kan du beställa övriga trycksaker.

 • Ett plus ett blir tre: så blir scenkonst och besöksnäring en attraktiv kombination, maj 2016

  Visita och Svensk Scenkonst har presenterat rapporten Ett plus ett blir tre som belyser hur kultur och besöksnäring samverkar och hur deras inneboende egna kvaliteter får betydelse för såväl turism som regional utveckling. Rapporten visar på goda erfarenheter från flera orter och riktar konkreta frågeställningar till kommunala och regionala beslutsfattare som syftar till att ge goda förutsättningar för scenkonsten och besöksnäringen att utvecklas tillsammans

 • Klokboken – vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU, mars 2016

  Den 9 mars lanserade vi Klokboken: vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd – en publikation framtagen av Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer med stöd av Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar. Klokboken syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling

 • Från länsmusik till regional musik, maj 2015

  Svensk Scenkonst har tagit fram en rapport över det regionala musiklivets utveckling i närtid.

 • Villkorad existens, politik och konsekvens - en rapport om kultursamverkansmodellen och scenkonstinstitutionerna, maj 2013

  Kultursamverkansmodellen innebär att staten låter regioner och landsting fördela statliga anslag till regional kulturverksamhet, fortfarande i syfte att uppnå de nationella kulturmålen. Över tid kommer denna nya modell att innebära förändringar för scenkonstinstitutionernas verksamheter, på vilket sätt det återstår att se.

 • Internationella kulturutbyten inom scenkonsten - ett splittrat konststycke inkl. enkätfrågor, maj 2013

  Internationellt kulturutbyte är och har alltid varit en väsentlig faktor för konstnärlig utveckling. Den ökade globaliseringen de senaste decennierna har dessutom stärkt utvecklingen av internationella kontakter och nätverk i kulturlivet, inte minst inom EU.

 • Svensk Scenkonst 70 år i scenkonstens tjänst, 2013

  Svensk Scenkonst firar 70 år 2013. I samband med detta har vi gett ut en folder som berättar hur medlemsföretagen, konsten och arbetsgivarfrågorna gått hand i hand.

 • Kulturens värden och effekter, 2010

  Kulturens värde finns framförallt i den konstnärliga processen och i upplevelsen, i att den skapar mening och ger fler dimensioner åt våra liv. Vi kan, utan att på minsta sätt göra avkall på eller förringa konstens och kulturens egenvärde, också konstatera att kulturen skapar ytterligare värden i samhället. Vilka är dessa värden, och finns det belägg för allt som påstås?

  Den här rapporten tar upp effekter i form av jobb och ekonomi, turism, identitet, marknadsföring, hälsa och personlig utveckling, social funktion samt kreativitet. Vi kan bland annat se att kultur skapar jobb, att kultur får oss att må bra och att kultur ökar förmågan till lärande. Relationerna mellan orsak och verkan är inte alltid säkerställda, men vi kan ändå se att många samband till positiva effekter finns.

  Rapporten har tagits fram av Tobias Nielsén, QNB Analys & Kommunikation AB, på uppdrag av Svensk Scenkonst. Arbetet genomfördes framför allt under hösten 2009.

 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna