• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum
Västanå Teater Löwensköldska Ringen 2016 - Bård Bårdsson och hans hustru
 Foto: Per Hardestam
Västanå Teater Löwensköldska Ringen 2016 - Bård Bårdsson och hans hustru Foto: Per Hardestam

Våra utbildningar stärker organisationen

Svensk Scenkonsts erbjuder ledarskapsprogram, seminarier, grundkurser i arbetsrätt, arbetsmiljö och upphovsrätt samt driver nätverk som i första hand vänder sig till chefer på olika nivåer i organisationen och till styrelser. Vi verkar för att stärka ledare och organisationer och ger verktyg i rollen som professionell arbetsgivare.

Stöd i rollen som professionell arbetsgivare
Våra utbildningar inom arbetsgivarfrågor syftar till att stödja medlemsorganisationerna i rollen som professionella arbetsgivare. Utbildningarna vänder sig till personer i ledande befattning på olika nivåer i organisationen. Flertalet utbildningar där Svensk Scenkonst är ensam arrangör kan även genomföras som uppdragsutbildning för enskild medlemsorganisation i mån av tid. Vi arrangerar bland annat utbildningar inom arbetsrätt, lönesättning, att hantera svåra samtal, arbetsmiljöfrågor och diskriminering.

Ledarskapet en nyckelfråga
Inom ledarskap erbjuder Svensk Scenkonst flera olika utbildningar som syftar till att stärka chefer och mellanchefer i deras roller. Det handlar om rollen som chef, som ledare och som coach. Men också om att förstå den omvärld vi verkar inom och hur det påverkar det dagliga arbetet. Omvärlds- och organisationsförändringar sker i allt snabbare takt.

Nätverk för erfarenhetsutbyte
För högre chefer driver Svensk Scenkonst också ett antal olika chefsnätverk. Dessa är ett viktigt stöd för nätverksmedlemmarna genom att de erbjuder erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera olika frågor med personer i samma roller.

Organisationer i ständig förändring
Inom scenkonstbranschen har nya villkor inneburit ökade krav på att verksamheterna förändras till struktur och innehåll. Som ett stöd i förändringsarbetet och i organisationens utveckling rekommenderar Svensk Scenkonst i första hand medlemsorganisationerna att samarbeta med Trygghetsrådet TRS.

Framtiden förutsätter ständig kompetensförsörjning
Branschens kompetensförsörjning är ett av Svensk Scenkonsts fokusområden. Genom olika myndligheter, organisationer och nätverk verkar vi för att samhället och branschen ska arbeta med frågan.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna