• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Riktlinjer för juridisk rådgivning och processhjälp till Svensk Scenkonsts medlemmar

Juridisk rådgivning och förhandling
Svensk Scenkonsts kansli ger medlemmar kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör arbetsrätt samt i upphovsrätt i den mån det gäller tolkning och tillämpning av våra upphovsrättsliga avtal. I frågor av stort kollektivt intresse ges även viss skattejuridisk rådgivning.

Vi företräder alltid medlemmar i centrala förhandlingar med berörda fackliga motparter. Vid behov kan även biträde vid lokala medbestämmande- och tvisteförhandlingar ges.

Processtöd
Medlem kan få kostnadsfritt biträde i domstol i arbetsrättsliga eller upphovsrättsliga tvister, förutsatt att medlemmen har följt den rådgivning som getts i ärendet av Svensk Scenkost och att en process av Svensk Scenkonst bedöms som juridiskt motiverad. Om medlemmen förlorar tvisten i domstol står dock denne själv för motpartens rättegångskostnader. Styrelsen kan i fall av stort principiellt värde besluta att Svensk Scenkonst även ska stå motpartskostnaderna vid en eventuell förlust.

Begränsning för nya medlemmar
Nya medlemmar ges enbart processhjälp eller förhandlingsstöd i sådana tvister som har uppkommit efter medlemsinträdet.

Juridiskt biträde på egen bekostnad
I juridiska frågor inom andra områden än arbetsrätt och upphovsrätt kopplad till Svensk Scenkonsts avtal, liksom i ärenden där Svensk Scenkonst enligt gällande riktlinjer inte ger juridiskt biträde, får medlem själv stå för alla kostnader om juridiskt ombud anlitas.

Förmånliga villkor för Svensk Scenkonsts medlemmar
Svensk Scenkonsts medlemmar har iom medlemskapet förmånliga villkor vad avser juridiska tjänster hos vissa utvalda advokatbyråer i frågor som inte ligger inom ramen för medlemsskapet. Läs mer här.
 

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna