• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Statistik, undersökningar och rapporter

Nedan finner du statistik, undersökningar och rapporter utgivna av Svensk Scenkonst.

 

Dokument

 • Ett plus ett blir tre »
  (Publ. 10 maj 2016)

  Visita och Svensk Scenkonst har presenterat rapporten Ett plus ett blir tre som belyser hur kultur och besöksnäring samverkar och hur deras inneboende egna kvaliteter får betydelse för såväl turism som regional utveckling. Rapporten visar på goda erfarenheter från flera orter och riktar konkreta frågeställningar till kommunala och regionala beslutsfattare som syftar till att ge goda förutsättningar för scenkonsten och besöksnäringen att utvecklas tillsammans.

 • Klokboken: vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd »
  (Publ. 20 april 2016)

  Klokboken: vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd är en publikation framtagen av Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer med stöd av Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar. Klokboken syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling.

 • Från länsmusik till regional musik - utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet, maj 2015 »
  (Publ. 25 maj 2015)

  Rapporten Från länsmusik till regional musik, har tagits fram i nära samverkan med representanter för Musikchefskollegiet (MCK) och med stöd av Statens musikverk.

 • Svensk Scenkonst kommentar till rapporten ”En regional resurs på konstnärlig grund” av Myndigheten för kulturanalys 2014:3, nov 14 »
  (Publ. 15 november 2014)
 • Sammanfattande kommentar till "Myndigheten för kulturanalys Kulturlivet näringslivet och pengarna 2013:3", nov 2013 »
  (Publ. 29 november 2013)

  Sammanfattande kommentar av Myndigheten för kulturanalys rapport Kulturlivet, näringslivet och pengarna – En omväldsanalys, 2013

 • Villkorad existens, politik och konsekvens - En rapport om kultursamverkansmodellen och scenkonstinstitutionerna, maj 2013 »
  (Publ. 20 maj 2013)

  Kultursamverkansmodellen innebär att staten låter regioner och landsting fördela statliga anslag till regional kulturverksamhet, fortfarande i syfte att uppnå de nationella kulturmålen. Målen förväntas brytas ned till en mer konkret nivå anpassad till den nya samverkansmodellens förutsättningar.

 • Internationella kulturutbyten inom scenkonsten - ett splittrat konststycke inkl. enkätfrågor, maj 2013 »
  (Publ. 28 maj 2013)

  Internationellt kulturutbyte är och har alltid varit en väsentlig faktor för konstnärlig utveckling. Den ökade globaliseringen de senaste decennierna har dessutom stärkt utvecklingen av internationella kontakter och nätverk i kulturlivet, inte minst inom EU.

 • Scenkonstens publik 2006-2010 »
  (Publ. 8 maj 2011)

  Svensk Scenkonst har sedan 2006 samarbetat med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet kring en undersökning om svenskars scenkonstvanor. Undersökningarna är här sammanställda i en femårsrapport, tillsammans med resultatet för 2010.

 • Larmar och gör sig till - Perspektiv på scenkonst av Per Arne Tjäder, 2011 »
  (Publ. 24 april 2011)

  Scenkonsten underhåller och utmanar, roar och oroar. Scenkonsten möjliggör för männinskan att reflektera över sig själv och sitt sammanhang. Scenkonsten är en gemenskapande kraft och en arena för diskussion. Scenkonsten är inte enhetlig, utan tvärtom en mångfald av konstformer. Men de förenas alla av att de erbjuder ett levande möte mellan utövare och publik. Genom "Larmar och gör sig till - Perspektiv på scenkonst" vill Svensk Scenkosnt argumentera för konstens nödvändighet. Vi vill samtidigt erbjuda en plattform för reflektion över scenkonstens plats i samhället, vad den haft för roll genom historien, vad den kan erbjuda i dag och inte minst varför den behövs i framtiden.

 • Kultur och välbefinnande 2011 »
  (Publ. 13 april 2011)

  SOM-institutet vid Göteborgs Universitet presenterade 2011 rapporten "Kultur och välbefinnande" som bland annat bygger på den statistik Svensk Scenkonst årligen beställt av SOM-institutet om svenskars scenkonstvanor.

 • Redovisning inom scenkonsten - RIS 2010 »
  (Publ. 9 januari 2011)

  Syftet med projektet, Redovisning inom Scenkonsten – RIS, är att ge teaterinstitutionerna verktyg för att kunna ge en tydlig beskrivning av sin verksamhet och en rapportering av god kvalitet till ägare, huvudmän, Kulturrådet och andra intressenter. Rapporten publicerades 2010.

 • Teatern i samhället 2010 »
  (Publ. 4 juli 2010)

  I samband med almedalsveckan i Visby 2010 presenterade Svensk Scenkonst i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet en undersökning om bland annat scenkonstvanor och politisk tillhörighet.

 • Scenkonstens publik 2009 »
  (Publ. 2 maj 2010)

  Svensk Scenkonst genomför årligen i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet en studie som undersöker svenskars scenkonstvanor.

 • Scenkonstens publik 2008 »
  (Publ. 5 april 2009)

  Svensk Scenkonst genomför årligen i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet en studie som undersöker svenskars scenkonstvanor.

 • Scenkonstens publik 2007 »
  (Publ. 6 april 2008)

  Svensk Scenkonst genomför årligen i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet en studie som undersöker svenskars scenkonstvanor.

 • Scenkonstens publik 2006 »
  (Publ. 22 april 2007)

  Svensk Scenkonst genomför årligen i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet en studie som undersöker svenskars scenkonstvanor.

 • Scenkonstens publik 2005 »
  (Publ. 2 juli 2006)

  Under almedalsveckan 2006 presenterade Svensk Scenkonst i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet en undersökning om svenskars scenkonstvanor.

 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna