• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Kultur i Almedalen 2016

För åttonde året i rad arrangerade Svensk Scenkonst "Kultur i Almedalen" under politikerveckan i Visby. Tillsammans med våra samarbetspartners lyfte vi frågor om kulturens betydelse i samhället ur olika perspektiv. Bland medverkande institutioner fanns Riksteatern, Västra Götalandsregionen, Svenska Filminstitutet, Statens kulturråd, Botkyrka kommun, Riksförbundet Sveriges museer, Svensk biblioteksförening, Myndigheten för kulturanalys, KLYS, Natur & Kultur, Folkets Hus och Parker m.fl.

Samtal och diskussion om jämställdhet, yttrandefrihet, regionalisering och tillgången till det offentliga rummet och många andra kulturpolitiska frågor pågick runt om i Visby mellan 3 och 8 juli.

Följ Kultur i Almedalen på Facebook. Programmet uppdateras löpande.
#kultalm16

Söndagen den 3 juli

Kl. 16.00-17.30
Barns ansvar att värja sig på den digitala arenan?
Har det blivit barns ansvar att värja sig mot ultravåld och pornografi i en självreglerande dataspelsbransch med fria åldersgränser. Vad hände med grundlagsparagrafen om otillbörlig våldsspridning gällande barn och vart tog vi vuxna vägen? Varför anses inte samma kriterier gälla för dataspel som för biograffilm med åldersgräns. Varför har inte Mediarådet befogenhet att granska. Finns det generella skydd för att skydda barn i skola/på fritids och hur informeras föräldrar och de som arbetar med barn i så fall om dessa skydd. Vilka konstruktiva förslag finns för att stärka skyddet för barn. Vilka satsningar kan vi göra för att motivera till utvecklingen av andra sociala, kulturella och fysiska aktiviteter inom ramen för skola och fritid och vilka hinder finns?
Medverkande: Stéphanie Thögersen, programansvarig, Sveriges Kvinnolobby, Johanna Nylander, ansvarig samhällsfrågor, Dataspelsbranschen, Caroline Engvall, författare Virtuell Våldtäkt och Staffan Forssell, generaldirektör, Statens kulturråd. 
Dialogvärd: Lotte Johansson.
Arrangör: Initiativ Samutveckling, Galleri Duerr.
Plats: Almedalens Goda Samtal, S:t Hansgatan 32.

Måndagen den 4 juli

Kl. 08.30-09.30 
Äga rum – en satsning på konst och kultur i bostadsområden
Under 2016–2018 satsar regeringen 130 miljoner kronor på att stärka konst och kultur i vissa bostadsområden. Var och hur ska satsningen ske? Statens kulturråd och Statens konstråd berättar om bidraget Kreativa platser och projektet Konst händer.
Medverkande: Viktoria Nguema, projektansvarig, kreativa platser, Kulturrådet, Simon Strömberg, projektansvarig, kreativa platser, Kulturrådet, Lena Form, projektchef, konst händer, Statens konstråd, Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig, Kulturdepartementet.
Arrangör: Statens kulturråd och Statens konstråd.
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4.

Kulturklyftan – vision och verklighet
En av de mest brännande frågorna inom den nationella kulturpolitiken handlar om tillgången till kultur. Vilka nås av kulturen? Hur skapas kultur i hela landet? Är kulturen tillgänglig för alla och hur når vi jämställdhet och mångfald? Välkommen till en förmiddag där Sveriges största kulturmyndigheter diskuterar den nationella kulturpolitiken och tillgången till kultur.

Kl. 10.00 Inledning
Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård hälsar välkommen och Kulturrådets ordförande Ulrika Stuart Hamilton presenterar programmet.
Arrangör: Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Statens kulturråd, Kungl. Biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet och Riksteatern.  
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4. 

Kl. 10.10–10.45 Vart är kulturpolitiken på väg? Vad görs åt kulturklyftan?
Per Olsson Fridh
, statssekreterare på Kulturdepartementet och Thord Eriksson samtalar.
Arrangör: Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Statens kulturråd, Kungl. Biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet och Riksteatern.  
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4. 

Kl. 11.00–11.45 Hur når kulturen ut i hela landet?
Sverige har en av världens mest konst- och kulturaktiva befolkning. Men de som tar del av offentligt finansierad konst och kultur är ofta välutbildade och välsituerade storstadbor. Det kulturpolitiska målet är att alla i hela landet ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Hur når vi alla medborgare?
Medverkande: Ulrika Stuart Hamilton, ordf. Kulturrådet, Magnus Aspegren, VD Riksteatern, Conny Brännberg, ordf. kulturnämnden, Västra Götaland, Amanda Lind, partisekretererare och fd. kommunalråd Härnösand.
Moderatorer: Thord Eriksson och Kerstin Brunnberg.
Arrangör: Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Statens kulturråd, Kungl. Biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet och Riksteatern.  
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4.  

Kl. 11.00-15.00
Taktilt måleri av Graciela Gonzalo-Sundström - 
Vernissage på Almedalsbiblioteket
En utställning med vågor som slår mot land, blommor som sträcker sig mot solen och fåglar som kanske lämnar sina bon. Graciela Gonzalo-Sundström har dövblindhet. 2016 började hon måla utifrån livet i Stockholm idag och med minnen från uppväxten i Argentina. Tal av Sarah Remgren och Annika Ottander som berättar om Gracielas arbete. Utställningen visas hela veckan tillsammans med en film om Graciela. Öppettider: Måndag - fredag 4-8 juli 08:30-18:00, Lördag 9 juli 12:00-16:00.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

Kl. 12.00–12.40 Speglar kultursektorn Sveriges befolkning?
Kulturpolitiken strävar efter att uppnå jämställdhet bland professionella kulturutövare och anställda inom kultursektorn. Vilka verktyg har vi för att skapa mer jämlika arbetsplatser utifrån etnisk och kulturell bakgrund, ålder, bostadsort och sexuell läggning? Och vad skulle det ge publiken?
Medverkande: Staffan Forssell, GD Kulturrådet, Ann Larsson, direktör Konstnärsnämnden, Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet.
Moderatorer: Seher Yilmaz och Kerstin Brunnberg.
Arrangör: Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Statens kulturråd, Kungl. Biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet och Riksteatern.  
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4. 

Kl. 12.40 Mingel och lunchmacka
Arrangör: Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Statens kulturråd, Kungl. Biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet och Riksteatern.  
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4. 

Kl. 13.00–13.30 Kulturen och yttrandefriheten
I år fyller den svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Hur stark är yttrandefriheten för kulturutövare? Får vad som helst sägas i konstens namn? Och hur ser vardagen ut för kulturarbetarna?
Medverkande: Gunnar Ardelius, ordf. Sveriges Författarförbund och Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare Tyst Teater.
Moderator: Kerstin Brunnberg.
Arrangör: Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Statens kulturråd, Kungl. Biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet och Riksteatern.  
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4.  

Kl. 14.00-15.00
Hela Sveriges Nationalmuseum – eller bara huvudstadens? 
Nationalmuseum är en statlig myndighet med ett nationellt uppdrag. Museibyggnaden ligger i Stockholm men konsten ska nå ut i hela landet. Vad finns det för möjligheter till regionala samarbeten med andra kulturhistoriska besöksmål? Hur blir museet mer nationellt? Berndt Arell, överintendent för Nationalmuseum samtalar med Lena Sjölin som är verksamhetsansvarig för Svenskt Kulturarv. Svenskt Kulturarv vill vara ett skyltfönster för museer, slott och andra kulturhistoriska platser och representerar ca 300 besöksmål runt om i landet. Ladda ner appen Kulturquiz (KulTur) med film och frågesport från 150 historiska platser och händelser. Efter samtalet kan du utmana Svenskt Kulturarv och andra från museivärlden i en tävling. Testa dina historiekunskaper och tävla med oss!
Medverkande: Berndt Arell, överintendent för Nationalmuseum och Lena Sjölin, verksamhetsansvarig för Svenskt Kulturarv.
Arrangör: Nationalmuseum och Svenskt Kulturarv
Plats: I Nationalmuseums och eddy.se:s boktält på Hamngatan, Donners plats H407.

Kl. 14.15-15.15
Hot mot författare och konstnärer - vad kan samhället göra?
Var tredje konstnär och författare har någon gång utsatts för hot, våld eller trakasserier – det visar rapporten "Hotad kultur?" från Myndigheten för kulturanalys. Hur påverkas det öppna demokratiska samhället av hoten? Räcker dagens lagar och varför anmäls så få av brotten? Kulturutövarna saknar oftast helt skyddsnät i form av fasta arbetsgivare och ekonomiska resurser – hur kan denna speciella problematik hanteras? Vad kan rättsväsendet, politiken, kulturvärlden och yrkesförbunden göra – vilka konstruktiva vägar finns framåt?  
Seminariet inleds med en kort presentation av rapporten följt av ett samtal med Gunnar Ardelius, författare och ordförande i Sveriges Författarförbund; Gunilla Carlsson (S), riksdagsledamot och vice ordförande i Kulturutskottet; Sofia Curman, chefredaktör för Konstnären (KRO/KIF); Johan Grenfors, biträdande chef för Nationella operativa avdelningen/Polismyndigheten; samt Sverker Härd, chef för Kulturanalys.
Moderator: Karin Magnusson, Aftonbladet. 
Arrangör: Myndigheten för kulturanalys. 
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

Kl. 15.00-16.00 
När syn och hörsel försvinner – vem är jag då?
Att leva med dövblindhet i vardagslivet och arbetslivet. Hur är det att en dag - mitt i livet - få beskedet att man har dövblindhet? Att få en försämrad syn, en försämrad hörsel - innebär det automatiskt ett försämrat liv?
Medverkande: Torbjörn Svensson, projektledare, Kännbart, ABF.
Arrangör: Kännbart, Almedalsbiblioteket, ABF, Arvsfonden.
Plats: Sagorummet, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

Kl. 15.30-16.30
Upprop för den fria scenkonsten!
Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena att föra dialog och fördjupade samtal som kan bidra till en starkare samhällsgemenskap. De fria scenkonstaktörerna har med sin förankring och rörlighet goda möjligheter att spela en avgörande roll i detta arbete. Hur vill kulturpolitikerna ge de fria scenkonstnärerna de resurser och den möjlighet till långsiktig planering som krävs?
I samtalet deltar ledamöter från riksdagens kulturutskott: Gunilla C Carlsson (S), Rosanna Dinamarca (V), Bengt Eliasson (L) och Per Lodenius (C) 
Samtalsledare är Simon Norrthon, prefekt och lektor i skådespeleri på Stockholms dramatiska högskola.
Arrangör: Teaterförbundet för scen och film, Teatercentrum och Danscentrum.
Plats: TCO-parken, Strandgatan 1.

Kl. 20.00-21.00
Migrationens pris
Många flyr från förföljelser och bomber. Akademiker, analfabeter, unga och gamla har brutit upp och startat om från noll i ett nytt land. Hur är det att komma till Sverige som flykting? Efter den första lättnaden över att ha överlevt – måste en invandrare känna tacksamhet.
Medverkande: Negra Efendić, författare till den självbiografiska boken Jag var precis som du och reporter på Svenska Dagbladet.
Moderator: Björn Linnell, senior advisor på Natur & Kultur
Arrangör: Natur & Kultur.
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.


Tisdagen den 5 juli 

Kl. 9.00-10.30 
Interkulturell dialog; ett nytt sätt att angripa en gammal utmaning
Kan inrikes- och utrikesfödda mötas som jämlikar? Kan vi motverka exkluderande normer, lyssna på varandra och skapa ett gott samhälle? Vi vill bort från att prata integration och istället tala om interkulturell dialog: mötas som jämlikar. Enkelt? Nej. Men möjligt med verktyget interkulturell dialog.
Medverkande: Johannes Lunneblad, Docent, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborg universitet, Marianne Strömberg, Universitetslektor, Akademin för bibliotek, information, pedagogik, Högskolan i Borås, Eddy Nehls, Universitetslektor, Högskolan Väst, Helena Korp, Universitetslektor, Högskolan Väst samt Rasoul Nejadmehr, Regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen
Moderator: Åse Nyberg, Västra Götalandsregionen.
Arrangör: Västra Götalandsregionen. 
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

Kl. 10.00-11.00
Mångfald 2.0 – kartan förändras när normer och strukturer ställs på ända
Arbetsgivare ska arbeta aktivt mot diskriminering. Men hur skapar vi ett inkluderande samhälle och hur förändrar vi synen på mångfald? Vi vrider på perspektiven och synliggör strukturer och normer och visar att mångfald blir lönsamt genom att spegla samhället vi lever i.
Medverkande: Hans-Göran Elo, VD Arbetsgivaralliansen, Mona Finnström, VD Fastigo, Monica Ericsson, VD KFS, Petter Skogar, VD KFO, Ulrika Holmgaard, VD Svensk Scenkonst, Lotta Persson, kommunikationsansvarig Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation och Edna Eriksson, journalist/författare.
Arrangör: Arbetsgivaralliansen, Fastigo, KFS – arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag, KFO, Svensk Scenkonst och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14. 

Kl. 11.00-12.00
Känn konsten
Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

Kl. 12.00-13.00
Side by Side on tour 2016

Side by Side on tour 2016 gästar Visby. Cirka 15 ungdomar, ackompanjerade av musiker från Göteborgs symfoniker spelar bland annat på Länsteatern. Ungdomarna kommer från musiklägret Side by Side i Göteborg. Side by Sides ambition är att 2021 vara musikens svar på Gothia Cup – världens största musikläger för barn och unga. Västra Götalandsregionens kulturnämnd finansierar turnén som också går att se direkt på webben: www.vgregion.se/kultur/almedalen2016
Arrangör: Västra Götalandsregionen. 
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

Kl. 12.30-13.30
Film, bildning och makt
Fucking Åmål vidgade mångas syn på vad kärlek kan vara och är ett av många exempel på hur en film kan påverka och utveckla det offentliga samtalet. I dag, 18 år senare, är rörliga bilder dominerande i all kommunikation. Vem som helst kan skapa, publicera och sprida dem och de formar vår uppfattning av samhället och jaget. Regeringen konstaterar i den nya filmpropositionen att film är en av de viktigaste konstformerna i vår tid och ett av målen är att filmen ska stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet. Men har utbildningssystemet hängt med den rörliga bildens utveckling? Vilken plats har filmkunnighet – förmågan att tolka, förstå, skapa och kritiskt förhålla sig till rörliga bilder – inom skola och högre utbildning? Våra gäster kommer att visa varsitt klipp ur en film som påverkat dem eller samhällsutvecklingen och diskutera den rörliga bildens makt och möjligheter.
Medverkande: Gabriela Pichler, filmregissör, Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan i Stockholm, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Socialdemokraterna, Olof Lavesson (M), ordförande Kulturutskottet och Nisha Besara, VD Unga Klara.
Moderator: Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet.
Arrangör: Svenska Filminstitutet.
Plats: Biostaden Borgen, Svenska Bio, Hästgatan 24.

Kl. 13.30-15.00
Vem har tillgång till det offentliga rummet?
Det offentliga rummet tillhör alla och visst borde de som vistas där känna sig trygga och inkluderande. Så vet vi att det inte är idag, många grupper och individer är rädda att röra sig i det offentliga rummet, och andra känner inte någon tillhörighet. Hur skapar man miljöer där alla känner sig trygga? Vad är det för strukturer och intressen som står i vägen för att skapa ett levande offentligt rum trots många politikers goda vilja? Ska vi låta starka kommersiella intressen bestämma hur det offentliga rummet ska se ut i den utsträckning det tillåts göra idag?
Medverkande: Lina Olsson, universitetslektor, Malmö Högskola, Alexandra Pascalidou, journalist, Peter Gustavsson (S), ordförande Kulturnämnden Uppsala kommun, Mikael Sandberg, verksamhetschef Folkets Hus och Parker och Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.
Moderator: Gunilla Kindstrand, journalist. 
Arrangör: Folkets Hus och Parker. 
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

Kl. 14.00-14.30
Självkritik eller smakdomare  - hur ska museer förhålla sig till olika konstnärliga genrer?
Hur ska museer förhålla sig till hierarkier mellan olika konstnärliga genrer? Är museerna samdomare och hur förhåller man sig historiskt? Under 2016 har Nationalmuseum aktivt satsat på att föra fram genren samtida smyckekonst, som i en svensk kontext varit förbisedd av inte minst museet självt. 
Medverkande: Berndt Arell, överintendent för Nationalmuseum och Inger Wästberg, sakkunnig samtida smyckekonst.
Arrangör: Nationalmuseum.
Plats: I Nationalmuseums och eddy.se:s boktält på Hamngatan, Donners plats H407.

Kl. 14.00-15.00
Fyra år efter PR-kuppen, en jämställd filmbransch?
2012 bjöd Filminstitutet in till ett seminarium om reklamfilm som politisk katalysator under Almedalsveckan, med en kavalkad av reklamfilmer från 1920–60-talen. I samtliga framställdes kvinnor konsekvent som objekt och ragator och inför en fullsatt salong avlutades seminariet med en lansering av en plan som skulle göra den svenska filmbranschen jämställd. Dagens Media kallade det för en PR-kupp. Nu, fyra år senare har planen verkställts och Filminstitutets jämställdhetsarbete har rönt stor uppmärksamhet i hela världen. Länder som Storbritannien, Irland och Canada har börjat ta efter Sverige. Uppmärksamheten fick ny fart efter att den franska kulturministern jämte Alice Bah Kuhnke och Filminstitutets vd Anna Serner under filmfestivalen i Cannes i våras presenterade arbetet, under rubriken ”Fiftyfifty by 2020”. Hör hur planen blev verklighet, få tips och ställ frågor. Och vad är nästa steg? Välkommen till ett seminarium om praktiskt jämställdhetsarbete.
Medverkande: Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet.
Arrangör: Svenska Filminstitutet.
Plats: Biostaden Borgen, Svenska Bio, Hästgatan 24.

Kl. 14.00-15.00
Känn konsten
Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

Kl. 14.15-15.00
Hur påverkar Donald Trump svensk scenkonst?
Vad som händer i världen påverkar hur konsten ser ut. Att Donald Trump kanske blir USA:s nästa president och andra aktuella frågor påverkar såklart vad vi ser i kulturen. Men ska och kan konsten också påverka vad som händer i världen?
Medverkande: Stina Oscarsson, regissör och debattör, Baker Karim, filmkonsulent Svenska Filminstitutet, Makode Linde, konstnär, Gustav Deinoff, konstnärlig ledare Unga Klara, Måns Lagerlöf, teaterchef Riksteatern.
Moderator: Linda Zachrisson, kulturråd i Washington.
Arrangör: Riksteatern.
Plats: Lila Shala, Södertorg 17.

Kl. 15.00-16.30
Politiker - Vad vill DU med konstnärspolitiken?
Välkommen till ett samtal om aktuella kultur- och konstnärspolitiska frågor och framtida utmaningar, med kulturpolitiker från olika partier.
Medverkande: Gunilla C Carlsson (S), Niclas Malmberg (MP), Rossana Dinamarca (V), Cecilia Magnusson (M), Bengt Eliasson (L), Per Lodenius (C) och Gudrun Schyman (Fi). Samtalet leds av KLYS ordförande Marika B Lagercrantz.
Arrangör: KLYS.
Plats: Inne i Östersjöns författar- och översättarcentrum, Uddens gränd 3. 

Kl. 15.30-16.15
Hur påverkas kulturen av den urbana normen?
För några år sedan myntades begreppet Den urbana normen, tanken om att staden är normen och att landsbygden är det andra. Är staden framtiden? Och hur påverkas kulturen i så fall? Vilka historier, berättelser och perspektiv får vara viktiga?
Medverkande: Måns Lagerlöf, teaterchef Riksteatern, Po Tidholm, journalist och författare, Maxida Märak, artist och aktivist.
Modeator: Zinat Pirzadeh, komiker.
Arrangör: Riksteatern.
Plats: Lila Shala, Södertorg 17.

Kl. 17.00-18.00
Känn konsten
Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

Kl. 19.30-21.30 (insläpp från 19.15 - fri entré)
Smygpremiär: Den allvarsamma leken
Pernilla Augusts nytolkning av Hjalmar Söderbergs klassiska kärleksroman, med Sverrir Gudnason och Karin Franz Körlof i huvudrollerna, visades vid den prestigefulla filmfestivalen i Berlin våras. Sverigepremiär blir det först den 9 september. Men i Visby kan du se den före alla andra, när det blir smygpremiär med fri entré.
Den allvarsamma leken är en berättelse om journalisten Arvid Stjärnblom och konstnärsdottern Lydia Stille som blir blixtförälskade. Drömmen om den rena, stora och oförstörda kärleken är magnetisk men priset för kärleken kräver större offer än vad Lydia och Arvid kunnat ana. En passionerad och brinnande tidlös kärlekshistoria om vilka val vi har, vilka val vi inte har, vilka val vi gör och dess konsekvenser.
Arrangör: Svenska Filminstitutet. Förhandsvisningen genomförs i samarbete med B-Reel Films och Nordisk Film.
Plats: Biostaden Borgen, Svenska Bio, Hästgatan 24

Kl. 20.00-21.00
Hur kan man arbeta antirasistiskt och feministiskt 2016?
På sociala medier vittnar unga, svarta kvinnor om hur det är att ständigt möta fördomar, välmenande men klumpiga komplimanger och rena trakasserier. Är vi redo att prata om rasismen i Sverige?
Medverkande: Fanna Ndow Norrby, frilansskribent och aktivist som startade kontot @svartkvinna, redaktör för boken Svart kvinna.
Moderator: Björn Linnell, senior advisor på Natur & Kultur.
Arrangör: Natur & Kultur.
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

 


Onsdagen den 6 juli

Kl. 09.30-10.00
Side by Side on tour 2016

Side by Side on tour 2016 gästar Visby. Cirka 15 ungdomar, ackompanjerade av musiker från Göteborgs symfoniker spelar bland annat på Länsteatern. Ungdomarna kommer från musiklägret Side by Side i Göteborg. Side by Sides ambition är att 2021 vara musikens svar på Gothia Cup – världens största musikläger för barn och unga. Västra Götalandsregionens kulturnämnd finansierar turnén som också går att se direkt på webben: www.vgregion.se/kultur/almedalen2016
Arrangör: Västra Götalandsregionen. 
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14. 

Kl. 09.30-10.30
Kulturens plats i den regionala samhällutvecklingen 
Regeringens kulturpolitiska mål är tydliga: alla invånare ska kunna ta del av professionell scenkonst. Från Kiruna i norr till Malmö i söder – de regionala kulturinstitutionerna utgör tillsammans en infrastruktur över hela landet; ett nationellt nät med flera hundra noder som är en förutsättning för ett professionellt kulturliv i Sveriges alla delar.
Kent Johansson (C) vice ordförande Indelningskommittén, presenterar Indelningskommitténs förslag om sex storregioner. Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande Region Västerbotten och ordförande i Regional Musik i Sverige, Cecilia Magnusson (M), ledamot Riksdagens kulturutskott, Agneta Gille (S), ledamot Riksdagens kulturutskott, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket och Staffan Forssell, generaldirektör Statens kulturråd diskuterar dagens utmaningar med kultursamverkansmodellens finansiering och kulturens plats och möjligheter i de nya regionerna. Samtalet leds av Ulrika Holmgaard, VD Svensk Scenkonst.
Arrangör: Svensk Scenkonst och Regional Musik i Sverige. 
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

Kl. 10.00-11.00
Kan konsten vara ett vapen? Kan den skapa förståelse och integration?
Hur ser kriget i Syrien ut? Kan konsten vara ett vapen? Hur kan en konstnär skapa förståelse och förutsättningar för integration? Efter många år i Sverige, blir man svensk? Art Performance mot krigets grymhet. Konstnären Wejdan Derky målar live. Människor och berättelser flätas samman i konstverket. Publiken är delaktig och med när det händer. Konst som vapen, fungerar det? Kan en konstnär skapa integration? Kan konst påverka politiker.
Medverkande: Wejdan Derky, konstnär, kursledare, Studieförbundet Vuxenskolan och Nina Larsson, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan.
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.
Plats: Kulturskolan, Bönsalen, Mellangatan 45.

Kl. 10.15-11.15
Behövs ett designmuseum?
Stockholm är en av få huvudstäder i Europa som saknar ett museum helt tillägnat form- och design. Under 2015 kom regeringens utredning Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design vilken efterföljts av remissvar under våren 2016. Näringsdepartementet satsar 28 miljoner på att stärka Sverige som designland de kommande åren, ett uppdrag som Visit Sweden ansvarar för. Samtidigt som huvudstaden saknar ett designmuseum, finns flera aktörer som producerar utställningar inom området, fungerar som mötesplats eller har egna samlingar.
Medverkande: Berndt Arell, överintendent Nationalmuseum, Gunila Axén, textilkonstnär och representant för Svenska Designakademien, Kerstin Brunnberg, tidigare tf överintendent ArkDes och Ewa Kumlin, VD för Svensk Form. Samtalet modereras av Michael Persson Gripkow, Brand Director på Visit Sweden.
Arrangör: Nationalmuseum och Riksförbundet Sveriges museer
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14. 


Kl. 11.30-12.30
Museet har funktionshinder - inte besökarna
Så förändrade besökarna Göteborgs stadsmuseum. Projektet FunkTek berättar om hur de arbetat med att skapa ett tillgängligare museum genom att anställa och jobba tillsammans med besökarna. Det handlar om att alla ska kunna ta del av och uppleva museer.
Medverkande: Hanna af Ekström, koordinator, Utopia, Lilian Paunovic Olsson, koordinator, Utopia, Jenny Cavallius-Hyltén, koordinator, Utopia, Lisa Wahle, koordinator, Mistra Urban Futures/ Changemaker, Daniel Gillberg, projektledare, Göteborgs stadsmuseum, Isa Andersson, kommunikatör, Göteborgs stadsmuseum och Karl Arvidsson, enhetschef publika, Göteorgs stadsmuseum.
Arrangör: Göteborgs stadsmuseum, Utopia, Mistra Urban Futures, Changemaker.
Plats: Gotlands museum, Bildstenshallen, Strandgatan 14.

Kl. 13.00-14.00
Museets gränser - samtal om museers uppdrag och legitimitet
Ett kollektivt minne. En plats för reflektion. En kunskapskälla. En arena för förändring. Vad är museerna till för? Vad hör – eller hör inte - hemma på ett museum och vad ska stå i centrum? Under året har omdebatterade utställningar och museiutredningens förslag aktualiserat frågan kring museers uppdrag, i dag och inför framtiden. 
För att diskutera drömmar, utmaningar och vägval bjuder Riksutställningar och Riksförbundet Sveriges Museer in till två samtal med röster utifrån och inifrån museibranschen.
Medverkande: Nathan Hamelberg, skribent, aktivist och kommunikatör vid Mångkulturellt Centrum, Lars Anders Johansson, journalist och verksam vid Timbro, och författaren och journalisten Ulrika Knutson
Moderator: Johanna Palmström, frilansjournalist.
Arrangör: Riksutställningar.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby.

Kl. 13.15-14.15 
CSR - Creatives Social Responsibility
“Throughout journey´s around the World, working with thousands of children, no matter where they come from it is obvious how  the kid´s are impacted by artists actions and imitate their behaviour.  Where do our values come from? Who gave them to us? Are they benefiting our life experience? If not, how can we change them to benefit both ourselves and the society at large. This conversation is a part of Almedalens Goda Samtal on urgent self-leadership issues with participants from eight countries, in the midst of Filip Cederholm's photo exhibition ABC Charity - Children's Empowerment. 
Speakers: Co-founders ABC Charity, photographer Filip Cederholm and Ashley Cooper.
Organiser: ABC Charity. Curated by Galleri Duerr.
Location: Almedalens Goda Samtal, S:t Hansgatan 32.

Kl. 13.15-14.30 
Yttrandefrihet i praktiken
Biblioteken ger människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk biblioteksförening uppmärksammar #frittord250 med att samtala om hur yttrandefriheten präglar dagens kultur- och samhällsliv. Vad betyder yttrandefrihet i praktiken och hur påverkas våra öppna rum, fria scener, medier och litteratur av dagens samhällsklimat?
Medverkande: Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening, VD Folkets Hus och Parker, Ulrika Holmgaard, VD Svensk Scenkonst, Kerstin Brunnberg, tf överintendent ArkDes, Anette Novak, VD Interactive Institute Swedish ICT, medieutredare samt Attila Rostoványi, ordförande DIK.
Moderator: Zandra Thuvesson.
Arrangör: Svensk biblioteksförening.
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

Kl. 14.30-15.30
Framtidens museum - ett samtal om museernas samhällsroll

Vad är museets roll och uppdrag? Hur hör kultur och samhällsutveckling ihop? Vad händer när museer i Sverige tar allt större ansvar för brännande frågor och ger plats för samhällets mångfald?  Några kritiker menar att museerna riskerar spåra ut och tappa sin grundfunktion som kulturinstitutioner. 
Enligt museiutredningens förslag ska museerna  ”bidra till det demokratiska samhällets utveckling”. Hur ska det tolkas och var går gränserna för museernas roll som arena för demokrati- och identitetsfrågor?
Medverkande: Ulrica Grubbström, VD och museichef vid Västerbottens museum i Umeå, Örjan Molander, museichef vid Kalmar Läns museum och Eva Hansen, bitr. museichef vid Malmö museer.
Moderator: Johanna Palmström, frilansjournalist.
Arrangör: Riksförbundet Sveriges museer. 
Plats: Gotlands museum, Bildstenshallen, Strandgatan 14.

Kl. 15.45-16.45
Vem ska betala för kulturarvet?
Kulturarvet har seglat upp en politisk fråga för demokrati och sammanhållning. Regeringen ska i höst presentera sin kulturarvspolitik. En stor del av Sveriges kulturarv bärs idag upp av ideella och privata krafter. Ska det offentliga ta ett större ansvar? Eller ska privatpersoner och näringsliv betala mer?
Medverkande: Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, Lars Sjösvärd, länsmuseichef Gotlands Museum, Majvor Östergren, arkeolog och projektledare.
Arrangör: Sveriges Hembygdsförbund
Plats: Gotlands museum, Bildstenshallen, Strandgatan 14.

Kl. 20.00-21.00
Makten, biblioteken och det fria ordet
Biblioteken ger människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Men de är också utsatta för totalitära krafter som vill ta kontrollen över det fria ordet. Under andra världskriget plundrades tusentals bibliotek i försöken att utradera hela kulturer. Hur ser hoten mot biblioteken och yttrandefriheten ut idag? Välkomna till ett samtal om biblioteken och dess roll och betydelse för demokratin och det öppna samhället.
Medverkande: Anders Rydell, författare, Calle Nathanson, ordförande, Svensk biblioteksförening.
Arrangör: Svensk biblioteksförening.
Plats: Foajén, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

Kl. 20.00-22.00
En kväll med Riksteatern
Att scenkonst kan göra skillnad både för människor och platser finns det ingen tvekan om. Scenkonsten kan beröra, uppröra, engagera och inspirera. Men vilka når den? Vems berättelser är det som får plats på scen? Och vilka är det som gestaltar dem?
Med en turnerande nationalscen har Riksteatern ett stort och viktigt ansvar. Med hjälp av ideella arrangörer och scenkonst som berör, når Riksteatern många människor och kan göra stor skillnad. Med scenkonsten som verktyg lyfts viktiga samhällsfrågor som till exempel rasism, feminism, hbtq-frågor och tillgänglighet.
Under kvällen bjuds det på lättare förtäring. Arrangemanget teckenspråkstolkas.
Medverkande: Nina Simone (Josette Bushell-Mingo och Shapor Bastansiar), Landet inuti (Mårten Andersson och Joakim Rindå), Visual Vernacular (The Ouahid Twins), Dagbrott (Sarakka Gaup, David Lenneman och Mårten Andersson), Beauty and the Beast (Halla Olafsdottir och Amanda Apetrea) samt Riksteaterns vd Magnus Aspegren och teaterchef Måns Lagerlöf.
Konferencier: Anna-Lena Efverman.
Arrangör: Riksteatern. 
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10. 

 

Torsdagen den 7 juli

Kl. 13.00-14.00 
Kan konsten vara ett vapen? Kan den skapa förståelse och integration?
Hur ser kriget i Syrien ut? Kan konsten vara ett vapen? Hur kan en konstnär skapa förståelse och förutsättningar för integration? Efter många år i Sverige, blir man svensk? Art Performance mot krigets grymhet. Konstnären Wejdan Derky målar live. Människor och berättelser flätas samman i konstverket. Publiken är delaktig och med när det händer. Konst som vapen, fungerar det? Kan en konstnär skapa integration? Kan konst påverka politiker?
Medverkande: Wejdan Derky, konstnär, kursledare, Studieförbundet Vuxenskolan, Nina Larsson, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan, Qaisar Mahmood, författare och chef för kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet.
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.
Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7.

Kl. 18.00-18.30
Dear Sweden, you fucked up - roast of Sweden
Özz Nujen roastar Sverige under rubriken ”Dear Sweden, you fucked it up”. Botkyrka kommun och kulturklustret Subtopia har bjudit in tre representanter från Europa (Moldavien, Kroatien och Polen) som tillsammans med komikern Özz Nûjen tar sig an att roasta Sverige med humor, skärpa, djärvhet och skratt. Tillsammans sätter de fingret på det "Sverige som var" och det "Sverige som är" för att ringa in landets självbild i skuggan av stängda gränser och flyktingkrisen. Vad har hänt med ”världens mest solidariska land”?
Inleder och modererar roasten gör komikern Özz Nûjen. Roastpanelen består av Mika Buljevic (Kroatien), Vitalie Sprinceana (Moldavien) och Agnieszka Wiśniewska (Polen).
Arrangör: Subtopia, Botkyrka kommun.
Plats: Donnerska Husets terrass.

Kl. 20.00-21.00
Vilken grupp tillhör du?
Alla är vi upptagna av att dela in oss i grupper. Svensk eller nysvensk? Jude eller grek? Är grupperna verkliga eller blott föreställda? Hur förnuftiga är våra tankar kring jaget, kring vi och dem? Paradoxalt nog tycks strävan efter att identifiera skillnader vara det som förenar oss människor.
Medverkande: Lena Andersson, skribent och författare, aktuell med Förnuft och högmod 2 och Allvarligt talat. 
Moderator: Björn Linnell, senior advisor på Natur & Kultur
Arrangör: Natur & Kultur.
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

 

Fredagen den 8 juli

Kl. 09.15-10.15
Kan kulturjournalistiken bli lite sportigare och sportjournalistiken lite mer kulturell?
Vilka lärdomar kan kulturjournalistiken dra av sportjournalistikens manér för att uppnå ett större folkligt intresse? Finns där en vilja inom branschen att faktiskt prova nya tillvägagångssätt eller värjer man sig mot förändring? 
Medverkande: Kajsa Giertz, teaterchef, Helsingborgs stadsteater, Åsa Sandell, kulturjournalist och före detta proffsboxare, Daniel Rooth, sportchef, Helsingborgs Dagblad, Anneli Dufva, kulturjournalist, Sveriges Radio.
Arrangör: Helsingborg Arena & Scen.
Plats: Hästgatan 1, Öresundshuset.

Kl. 13.30-14.30
Kulturlivet har funktionshinder - inte människorna
Så gör du dina användare till medskapare. Hur kan man skapa tillgängligare kulturverksamheter genom jobba tillsammans med besökarna?
Medverkande: Carl Heath, senior researcher, Interactive Institute Swedish ICT, Lilian Paunovic Olsson, koordinator, Utopia, Jenny Cavallius-Hyltén, koordinator, Utopia, Hanna af Ekström, koordinator, Utopia och Daniel Gillberg, projektledare, Göteborgs stadsmuseum.
Arrangör: Göteborgs stadsmuseum, Utopia, Interactive Institute Swedish ICT.
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H542.

Kl. 18.00-19.30
Gör din röst hörd! Spoken word med orten i Fokus
Två unga kvinnor från föreningen Orten i Fokus framför en poesiakt av Spoken word som berör samtiden, antirasism och jämlikhet. Spoken Word (som även kallas estradpoesi) är en genre som går ut på att framföra egna texter som framförs med mycket melodi, rim och kraft - acapella eller med musik.
Medverkande: Oumaima Lamloumi och Mariama Jobe.
Arrangör: Orten i fokus, Botkyrka kommun.
Plats: Donnerska Husets terrass.

Kl. 20.00-21.00
Att vara trans i en tvåkönsvärld
Transpersoner har blivit mer synliga i samhället under de senaste åren, men fortfarande är okunskapen om trans stor och fördomarna många. Var tredje person som identifierar sig som trans har det senaste året övervägt att ta sitt liv. Hur kan vi bemöta transpersoner på ett bra sätt?
Medverkande: Moa-Lina Olbers Croall, författare till I mitt namn - en bok om att vara trans.
Moderator: Björn Linnell, senior advisor på Natur & Kultur.
Arrangör: Natur & Kultur.
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

Kl. 20.30-21.30
Konsert med Redline! 
Redline Recordings håller en konsert tillsammans med artisterna Mohammed Ali. Scenen riggas upp i hjärtat av Almedalen och inte bara hip-hop älskare utan alla musikälskare bjuds in för att vara med och festa mot rasism. 
Arrangör: Redline Recordings, Botkyrkan kommun.
Plats: Donners plats.

 

Ska du till Visby under Almedalsveckan? Har du idéer för samarbeten och möten? Kontakta gärna projektledare Anna Cokorilo.

Följ oss på twitter #kultalm16 och Facebook ”Kultur i Almedalen”. 


Varmt välkommen!

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2017
  Producerad av Sajtkonsulterna