• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Externa källor för branschfakta

Fakta och statistik om scenkonsten finns på att tillgå hos flera olika myndigheter och andra organisationer. I dagsläget finns inget samlat uppdrag från staten att samla branschens statistik.

Nedan har vi listat några av de myndigheter och organisationer som samlar fakta om branschen på nationell och internationell nivå. Den forskning som finns på universitet och högskolor listas inte här. Vi tar tacksamt emot tips på organisationers som samlar branschfakta.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet vars uppgift det bland annat  är att lyfta konstnärspolitiska frågor. Deras rapporter och antologier inriktar sig på den enskilde konstnärens situation.

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys är en relativt ny myndighet som har det övergripande ansvaret för Sveriges officiella statistik på kulturområdet. De har även ett uppdrag att bevaka och utvärdera den nya kultursamverkansmodellen. Publicerar rapporter och analyser om kultur.

Viktiga publikationer:

 • Skriftserien Kulturfakta
 • Skriftserien Rapport

Statens kulturråd

En statlig myndighet som har det övergripande ansvaret för statens bidragsgivning till kultur. Hade tidigare även huvudansvaret för Sveriges officiella statistik på kulturområdet som presenterades i skriftserien Kulturen i siffror. Här kan man också hitta information om vilka som sökt och beviljats bidrag från Statens Kulturråd.

Viktiga publikationer:

 • Kulturrådets skriftserie
 • Kulturens i siffror

Eurostat

Eurostat ansvarar för att samla in och sammanställa den officiella statistiken i EU. De finns inga jämförbarbara metoder vilket innebär att statistiken i stor grad bygger på uppskattningar. De samlar fakta under "Cultural statistics".

SweCult

SweCult är ett nationellt centrum för kulturpolitisk forskning vid Linköpings universitet. De anordnar konferenser och ger ut publikationer om forskning kring kulturpolitiska ämnen.

Viktiga publikationer:

 • Under konstruktion
 • Framtiden är nu! Kultursverige 2040

Scendatabasen

Scendatabasen drivs utav Scensverige och samlar information om produktionernas upphovsmän, medverkande och jämstäldhet.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna