• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Att tänka på

Det första du måste göra är att ta reda på om din arbetsplats kan YA-anställa och vilka personer ni kan anställa. YA omfattar ungdomar utan relevant yrkeserfarenhet som ännu inte fyllt 25 år. Personen som du vill anställa behöver inte vara arbetslös men måste registrera sig hos Arbetsförmedlingen om det inte är gjort sedan tidigare. Det går att registrera sig elektroniskt här

 

 • Förberedelser


Säkerställ att din arbetsplats kan YA-anställa
Vilken del av verksamheten ska anställa? Inför en YA-anställning behöver företaget budgetera för en YA-anställd minst ett halvår samt utse en handledare som får den tid som behövs för uppdraget.

Lokal överenskommelse
Avtalet kräver att arbetsgivaren och den lokala fackliga TF-avdelningen är överens om att arbetsgivaren kan ingå en yrkesintroduktionsanställning. Om det inte finns ett lokalt fack på arbetsplatsen, ska det centrala fackförbundet få möjlighet att yttra sig.

Handlednings- och utbildningsplan
Vad ska läras? Ta reda på vilket kompetensbehov verksamheten har. I en YA-anställning ska det vara tydligt att den som anställs både ska jobba och lära sig jobbet. Ta fram en övergripande handlednings- och utbildningsplan för den aktuella anställningen.

En handlednings- och utbildningsplan ska innehålla:

-    vad den YA-anställde ska lära sig, lärandets omfattning och vad målet med lärandet är
-    vem som ska vara handledare för den YA-anställde
-    arbetsgivarens och arbetstagarens underskrifter.
Förutom att den är ett bra pedagogiskt verktyg, är en handlednings- och utbildningsplan obligatorisk för att få ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar.
Ekonomiskt stöd
Du söker ekonomiskt stöd hos din lokala arbetsförmedling. Du fyller i en ansökningsblankett och bifogar en handlednings- och utbildningsplan. Din ansökan måste ha blivit godkänd av Arbetsförmedlingen innan din YA-anställde börjar jobba. Blanketten för ansökan om stöd för YA-anställning finns på Arbetsförmedlingens webbplats. Beslut tas av Arbetsförmedlingen, räkna med en handläggningstid på 10 arbetsdagar.


 • Rekrytering


Hitta rätt person
Rekrytering kan ske genom annonsering, till exempel på den egna hemsidan eller via andra mediekanaler. Den lokala arbetsförmedlingen kan hjälpa till med matchning. De kan vid behov även arrangera rekryteringsträffar, då du som arbetsgivare kan träffa flera arbetssökande.
Alla ungdomar söker dock inte jobb via Arbetsförmedlingen och det är inte ett krav att ungdomen är arbetslös. Om personen du vill anställa redan arbetar hos dig måste det nya arbetet vara ett annat yrke.
Anställningen ingås
När ni hittat rätt person att anställa ska den personen registrera sig hos arbetsförmedlingen (om personen inte redan är inskriven).
En kopia av anställningsavtalet skickas till Arbetsförmedlingen senast 30 dagar efter att anställningen påbörjats. (Om den inte redan bifogats i ansökan om ekonomiskt stöd.)
Anställningens omfattning och lön
YA-anställningen är en visstidsanställning som skall vara minst 6 månader och högst 12 månader.
Lönen för den anställde ska uppgå till minst 75% av lägsta lönen i aktuellt kollektivavtsl.


 • Handledning


YA-handledare
För varje YA-anställd ska en handledare utses som ansvarar för handlednings- och utbildningsplanens genomförande. Handledaren har en viktig roll vid introduktionen på arbetsplatsen och är den som har det största ansvaret för att lära upp inom yrkesrollen. Ungdomen förväntas bli en del av arbetsgemenskapen, uträtta ett bra arbete, ha goda relationer med arbetskamraterna och företagets kunder.
Ibland arbetar handledaren sida vid sida med ungdomen, ibland har handledaren en annan roll eller position i företaget. Handledaren har dock det främsta ansvaret att planera, styra och följa upp yrkesintroduktionen.

Personen som utses till handledare ska:

•    Vilja handleda
•    Vara förtrogen med arbetsuppgifterna
•    Finnas tillgänglig för den nyanställda
•    Vara tålmodig och pedagogisk
•    Ges arbetstid för att kunna utföra sitt uppdrag som handledare
•    Vara väl insatt i den anställdes utbildningsplan
•    Ska ha utbildning till handledare


 • Uppföljning


Lärandet enligt handlednings- och utbildningsplan följs kontinuerligt upp och dokumenteras. En slutrapport skall lämnas till Arbetsförmedlingen senast 3 månader efter att anställningen avslutats. Detta är viktigt för att undvika återbetalningsskyldighet av stödet.

Så här går det till:

    Företaget säkerställer att det finns ett avtal
    Lokal överenskommelse att göra Yrkesintroduktionsanställning ingås med den lokala fackklubben
    Företaget hittar en ungdom de vill anställa
    Företaget säkerställer att ungdomen är behörig (se branschspecifikt avtal)
    Handledare för lärandet utses
    Företaget fyller i ansökan om ekonomiskt stöd och upprättar en handlednings- /utbildningsplan
    Ungdomen registrerar sig hos Arbetsförmedlingen
    Facket ges möjlighet att yttra sig kring handlednings-/ utbildningsplan och lön
    Företaget skickar in ansökan till Arbetsförmedlingen
    Arbetsförmedlingen fattar beslut om stöd
    Företaget kan anställa ungdomen

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna