• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum
Foto: Malin Arnesson

Yrkesintroduktionsanställning inom Scenkonstområdet

Sedan 2015 har Svensk Scenkonst och Teaterförbundet kollektivavtal gällande yrkesintroduktionsanställningar (YA). Syftet med avtalet är att underlätta för ungdomar att komma in i, och arbeta och utvecklas inom, scenkonstbranschen samt bidra till att branschen kan rekrytera kompetent arbetskraft särskilt utifrån jämställdhets- och mångfaldsaspekter.

Målet
Målet med parternas avtal är att underlätta för ungdomar att komma in i, arbeta och utvecklas inom scenkonstbranschen, samt bidra till att branschen kan rekrytera kompetent arbetskraft särskilt utifrån jämställdhets- och mångfaldsaspekter.

Vilka omfattas, vad krävs?
Avtalet om Yrkesintroduktion kan tillämpas av arbetsgivare som är anslutna till Svensk Scenkonst och är bundna till kollektivavtalet med Teaterförbundet för de offentligt finansierade teaterinstitutionerna. Avtalet gäller teknisk- och administrativ personal.

Yrkesintroduktionen omfattar ungdomar som inte har relevant yrkeserfarenhet och inte fyllt 25 år vid anställningstillfället. Anställningen kan ske med 75 % av lägsta lön vid heltid. För övriga speciella anställningsvillkor, se Avtalet.

För att avtalet skulle träda i kraft krävdes av de centrala parterna att vi kom överens om Riktlinjer för de individuella handlednings- och utbildningsplaner. I slutet av april enades vi kring hur de skulle se ut. De centrala Riktlinjerna ger vägledning kring hur ni som arbetsgivare och det lokala facket ska arbeta för att använda er av avtalet; och med exempel visar de hur de lokala parterna kan upprätta handlednings– och utbildningsplaner, samt vad som bör ingå.

Lokal överenskommelse behövs
Avtalet kräver också att arbetsgivaren och den lokala fackliga TF-avdelningen är överens om att arbetsgivaren kan ingå en yrkesintroduktionsanställning. Den lokala fackföreningen ska också godkänna de individuella handlednings– och utbildningsplanerna. Om inget annat överenskoms kan en arbetsplats med högst 25 anställda ha en person anställd i YA och arbetsplatser med mer än 25 anställda ha två personer anställda i YA.

Yrkesintroduktionens innehåll
Yrkesintroduktion är en introduktion för arbeten i branschen där den anställde i yrkesintroduktion utför de arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen inom ramen för yrket samt med hänsyn tagen till riskerna i arbetet.

Enligt förordningen finns inga formella krav på vad en utbildnings- och handledningsplan ska innehålla, men vill arbetsgivaren söka det statliga ekonomiska stöd för yrkesintroduktion som infördes 2014, krävs det att denna plan uppfyller vissa villkor. 

Den ska vara individuell och innehålla minst följande:
- utbildningens och handledningens innehåll och omfattning
- målet med utbildningen och handledningen
- vem som ska vara handledare för den anställde på arbetsplatsen

Därutöver beskriver det centrala avtalet § 4 vad som är parternas villkor, bl a:
- handledningen skall uppgå till minst 25% av arbetstiden
- arbetstiden förläggs enligt gällande kollektivavtal
- efter sex månader skall avstämning göras
- till handledaren utgår ett lönetillägg som överenskommes lokalt

Ekonomiskt stöd och rekryteringshjälp
Arbetsförmedlingen kan ge stöd i rekryteringsarbetet och det ekonomiska stödet handläggs av den lokala arbetsförmedlingen. 

Det ekonomiska stödet till arbetsgivaren är utgörs av två delar:

1. En lönesubvention motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen). 

2. Ett ekonomiskt handledarstöd till arbetsgivarna med 115 kr/dag (ca 2 500 kronor per anställd och månad vid heltid).

OBS! Det ekonomiska stödet måste sökas innan anställningen ingås. 

Råd
YA-delegationen ska stödja arbetsmarknadens parter med att utveckla lärandet på arbetsplatserna samt sprida exempel på olika upplägg. Det är Utbildningsdepartementet som har beslutat om YA-delegationens uppdrag. 

Läs mer på deras hemsida. Där återfinns också handledarstöd, mallar för utvärdering och andra verktyg, samt filmer och intervjuer från arbetsplatser med YA-anställningar.

Information och stöd
Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har anlitat en projektledare för att fortsätta implementera avtalet och ta fram långsiktigt stöd för de arbetsgivare som vill anställa någon i YA. Projektledaren kan även ge råd och stöd till de lokala fack som är involverade i samband med en yrkesintroduktion.

Projektledare är Anna Kleis.

En partssammansatt referensgrupp är också tillsatt. Den består av Maja Wallstav, Wermland Opera, Dina Östergren, Uppsala Stadsteater, Thomas Nylander, Kungliga Operan, Kalle Ottosson, Kungliga Dramatiska Teatern, samt Lars Åström, Teaterförbundet och Christian Rimmerfeldt, Svensk Scenkonst.

Kontakta gärna Anna Kleis för frågor och råd:
Tel: 070-032 48 66
E-post: anna.kleis@svenskscenkonst.se 

Checklista för arbetsgivare vid yrkesindroduktionsanställning

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2017
  Producerad av Sajtkonsulterna