• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Upphovsrätt

Inom scenkonstbranschen omges vi av upphovsrätter. En dramatiker som har skrivit ett manus som sedan sätts upp på en teater anses vara upphovsman och har upphovsrätt till sitt verk. En kompositör som har komponerat ett musikstycke som framförs på ett konserthus anses vara upphovsman och likaså anses en scenograf ha upphovsrätt till sin scenografi. Dessutom har vi i branschen alla utövare, d.v.s. skådespelare, sångare, dansare, musiker m.fl. som har s.k. närstående rättigheter som man måste ta hänsyn till.

Med upphovsrätt avses rättregler om författares, dramatikers, kompositörers, konstnärers, regissörers och andra skapande upphovsmäns rätt till sina verk och skyddet för dessa verk. Skyddet för de s.k. närstående rättigheter hör också till detta rättsområde. Huvudreglerna finns intagna i upphovsrättslagen, men i våra kollektivavtal samt upphovsrättsliga avtal hittar ni bl.a. ersättningsregler som är specifika för scenkonstbranschen.

För att ett verk ska ges ett upphovsrättsligt skydd så måste det vara unikt, individuellt och självständigt skapat, det måste ha s.k. verkshöjd. Ett verk ska inte ha kunnat framställas av någon annan, oberoende av den förre. Det skydd som upphovsmannen ges i upphovsrättslagen för sitt verk är både ett ekonomiskt skydd och ett ideellt skydd. Det ekonomiska skyddet innebär en ensamrätt för upphovsmannen att förfoga över verket på olika sätt. Det ideella skyddet som ges är dels en rätt att anges som upphovsman och dels en rätt till respekt för verket genom att någon annan än upphovsmannen inte får göra ändringar i verket och verket får inte heller framföras i ett främmande sammanhang. Huvudregeln är att det upphovsrättsliga skyddet gäller i 70 år efter det år då upphovsmannen dog.

Svensk Scenkonst erbjuder årligen en grundläggande kostnadsfri utbildning i upphovsrätt med inriktning på våra branschspecifika avtal. Läs mer under Kurser och konferenser.

131029 Ändring i Upphovsrättslagen - Skyddstid för musikaliskt verk med text
111012 Yttrande över Upphovsrättsutredningens slutbetänkande - En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32)  
100630 Yttrande över avtalad Upphovsrättsutredningens delbetänkande - Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24) 
Lagen om upphovsrätt (1960:729) 

 

Dela:
 • Våra avtal

  Svensk Scenkonst har centrala kollektivavtal med Teaterförbundet, Symf, Musikerförbundet, Unionen, Ledarna och Akademikerförbunden. Vi har även ett flertal upphovsrättsliga avtal.

 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna