• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Sjukdom

När en arbetstagare är sjuk och p.g.a. detta är arbetsoförmögen ska arbetsgivaren betala ut sjuklön enligt sjuklönelagen och våra kollektivavtal. I enlighet med sjuklönelagen betalas sjuklön ut de första 14 dagarna i sjukperioden med undantag från den första dagen, den s.k. karensdagen genom att arbetsgivaren gör avdrag på lönen enligt den beräkning som regleras i våra kollektivavtal.

Om sjukskrivningen pågår längre tid än 14 dagar ska detta anmälas till Försäkringskassan, som då börjar att betala ut sjukpenning. Samtidigt betalar arbetsgivaren i normalfallet ut sjuklön och beräkningen av detta sjukavdrag fr.o.m. 15:e kalenderdagen finns också i våra kollektivavtal. I dessa avtal finns även reglerat under vilka förutsättningar den anställde kan få sjuklön, när anmälan om sjukdomen ska göras, när läkarintyg kan begäras o.s.v.

Tänk på att om du som arbetsgivare får veta saker om dina anställdas hälsotillstånd m.m. så har du tystnadsplikt.

Den som har eget bolag och har anlitats via detta bolag omfattas inte av ovanstående regler i sjuklönelagen och inte heller av reglerna i våra kollektivavtal.

Nya regler om rehabilitering infördes 2008 i syfte att minska långa sjukskrivningar. Enligt dessa regler ska Försäkringskassan ompröva den sjukskrivnes arbetsförmåga vid vissa tidsgränser. Vid prövningen avgörs om den sjukskrivne har rätt till sjukpenning eller inte.

Lag (1991:1047) om sjuklön
Försäkringskassan

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna