• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Regelverk gällande muta

Sedan den 1 juli 2012 gäller en ny mutbrottslagstiftning i Sverige. I denna reglering är brottsrubriceringarna givande av muta och tagande av muta centrala. Givande av muta är det som tidigare kallades för bestickning.

Längst ned på denna sida finns en länk till lagtexten.

Vad gäller såväl givande av muta som tagande av muta är det en förutsättning att det handlar om en otillbörlig förmån. I domstolarnas avgöranden är det många gånger denna bedömning som har visat sig vara svårast att göra.

I lagtexten görs ingen uttrycklig skillnad på offentlig eller privat verksamhet, vilket innebär att utgångspunkten är att alla typer av verksamheter omfattas av mutbrottsbestämmelserna. Trots denna utgångspunkt ställer domstolarna särskilt höga krav på anställda och uppdragstagare i offentlig verksamhet i den ovan nämnda bedömningen om vad som anses vara en otillbörlig förmån. I övrigt görs bedömningen om en förmån är otillbörlig utifrån en samlad bedömning av alla omständigheter som är av betydelse i respektive fall. Sådana omständigheter kan till exempel vara värdet av det som bjudits på, vad för slags gåva det handlar om eller i vilket sammanhang som det har gjorts. Det är därför inte så enkelt som att titta på beloppet i kronor för att avgöra om ett visst förfarande är en muta eller inte, även om det i vissa fall kan framställas så i media.

För att konkretisera listas här några faktorer som domstolarnas prövningar särskilt inriktas på:

1. Hur stark kopplingen är mellan förmånen och tjänsteutövningen
2. Om förmånen lämnas i samband med myndighetsutövning eller offentlig upphandling
3. Förmånens beskaffenhet och värde
4. Relation mellan förmånens värde och förväntad motprestation
5. Frekvens av förmåner
6. Partsrelationerna, särskilt mottagarens tjänsteställning och påverkbarhet
7. Vem som tar initiativ till förmånen (kan betraktas som mer allvarligt om någon begär en förmån)
8. Eventuell personlig vänskap
9. Huvudmannens medgivande eller vetskap – när det gäller åtgärder inom den privata sektorn
10. Innehåll i eventuell policy inom myndigheten, kommunen eller företaget.

Ovan punkter är inte uttömmande, vilket betyder att även andra omständigheter kan vägas in.

Parallellt med att den nya mutlagstiftningen som arbetades fram 2012 har Institutet mot mutor, en ideell näringslivsorganisation som arbetar för att höja etiken i näringslivet och motverka korruption, sammanställt en särskild uppförandekod: Svensk kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Koden syftar till att vägleda företag i frågor om hur förmåner får användas för att främja företagens verksamhet. Koden kompletterar de straffrättsliga bestämmelserna och idén är att verksamheter som håller sig till koden ska vara säkra i förhållande till mutbrott.

Länk till Näringslivskoden
Länk till lagtext (10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott)

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2018
  Producerad av Sajtkonsulterna