• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Rättsfall

Här hittar du referat till rättsfall i kronologisk ordning.

Kort referat från AD 2013 nr 64 lönediskriminering pga. kön och/eller ålder
En man som anställdes på ett vårdbolag har fått högre lön än en sedan tidigare anställd kvinna. Kvinnan som är 30 år äldre än mannen menade att hon diskriminerades på grund av kön och/eller ålder. Reglerna avseende direkt diskriminering innehåller följande kriterier: 1. Missgynnande. 2. Jämförelseperson. 3. Jämförbar situation. 4. Anledning att anta att diskriminering har förekommit.
Om arbetstagaren kan visa att dessa kriterier är uppfyllda övergår bevisbördan på arbetsgivaren som då ska bevisa att diskriminering inte förekommit. I fallet ansåg domstolen att kriterierna var uppfyllda och att arbetsgivaren ska visa att löneskillnaderna kan förklaras av argument som är neutrala i förhållande till ålder och kön. Arbetsgivaren kunde i fallet bevisa att marknadskrafter förklarade mannens höga ingångslön samt att han hade en speciell kompetens som arbetsgivaren ansåg sig behöva. När det sedan gällde löneutvecklingen kunde arbetsgivaren visa att man tillämpat de lönekriterier som framgår av gällande kollektivavtal och företagets lönepolicy, och att dessa varit ålders- och könsneutrala. Arbetsdomstolen ansåg därmed att arbetsgivaren inte gjort sig skyldig till diskriminering.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna