• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Pensioner och försäkringar

Pensions- och försäkringsvillkoren i branschen varierar för olika verksamheter och medlemskategorier. För samtliga områden införs 2017 en extra avsättning till tjänstepension, sk Flexpension. Faktureringen av denna kommer att påbörjas under 2018. För närmare information se avtalen Flexpension för scenkonstföretag och Instruktion för betalning av flexpensionstillägg längre ned på denna sida.

1. Offentligt finansierade scenkonstinstitutioner

Från 1 januari 2015 omfattas flertalet av Svensk Scenkonsts medlemmar av branschens nya pensionsavtal, motsvarande vid varje tidpunkt gällande ITP 1 som tecknas mellan Svenskt Näringsliv och PTK. De arbetsgivare som tidigare omfattades av den s.k. PISA-förordningen (SFS 2003:56) omfattas också av tilläggspremier för årskullarna 1972 till 1955, som kompenserar dessa anställda för övergången till ett helt avgiftsbestämt pensionssystem. Från 1 november 2017 omfattas dessa medlemmar även av Flexpension för scenkonstföretag.

PISA-förordningen och branschens tidigare kollektivavtal om Avgiftsbestämd Individuell Ålderspension (AIP) fortsätter att gälla under en övergångsperiod för de anställda som 31 december 2014 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern i det gamla systemet. Läs mer om övergångsreglerna från PISA och AIP här.

De offentligt finansierade scenkonstinstitutioner som tidigare inte omfattades av PISA/AIP ska senast 1 januari 2018 anslutas till Scenkonstbranschens nya pensionsavtal. Mer information om detta kommer gå ut till berörda institutioner, som även kommer ges stöd för att omreglera befintliga lösningar.

 

GUIDE TILL PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR

Här kan du läsa mer om bytet av pensionssystem för de offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna, och få en överblick över de olika premier och administratörer som är aktuella för respektive avtal om pensioner och försäkringar.

Pensionssystem för scenkonstbranschen

Information om flexpension 20171102

Instruktion för betalning av flexpensionstillägg 20171102

 

PENSIONSAVTAL

Flexpension för scenkonstföretag

Förhandlingsprotokoll Tjänstepension ITP 20150420

Tilläggsavtal Tjänstepension ITP 20150925

Tilläggspremier Tjänstepension ITP

Bilaga till handbok ITP1 (lönedokument)

Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP)

 

Försäkringar 
För scenkonstinstitutionerna som omfattas av det nya pensionsavtalet gäller att Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) ska tecknas enligt regelverket för ITP. ITP omfattar även skyldighet att teckna sjukpension och premiebefrielseförsäkring.

Dessutom gäller att trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, ska tecknas enligt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK godkända allmänna försäkringsvillkor för TFA.

För anställda som enligt övergångsreglerna kvarstår på PISA ska arbetsgivarna teckna såväl tjänstegrupplivförsäkring TGL (enligt överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO) som TFA hos FORA.

Omställningsavtal
Samtliga offentligt finansierade scenkonstarbetsgivare ska anslutas till Trygghetsrådet TRS enligt överenskommelse om omställningsavtal mellan Svensk Scenkonst, Arbetsgivaralliansen och PTK. Läs mer om Omställningsavtalet TRS.

Samtliga arbetsgivare som tidigare omfattades av PISA-förordningen ska även anslutas till SOK-stiftelsen enligt överenskommelse mellan Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Symf. Läs mer om SOK-avtalet.


2. Privatteatrar

Pension

För privatteatrarna m.fl. som omfattas av privatteateravtalet gäller pensionsavtal SAF-LO. Det är en avgiftsbestämd pensionsplan. Avsättningen är 4,5 % för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Inbetalning sker till FORA. 

För tillsvidareanställda tekniska tjänstemän och tillsvidareanställda biljettförsäljare gäller ITP-pension i SPP eller motsvarande.

Från 1 november 2017 gäller även avtal om kompletterande pension enlighet samma principer som för Flexpension för scenkonstföretag.Försäkringar
Arbetsgivare som omfattas av privatteateravtalet ska hos FORA teckna följande försäkringar:

a) Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) under de förutsättningar och på de villkor som är gällande på arbetsmarknaden i övrigt.
b) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) enligt av SAF, LO och PTK godkända allmänna försäkringsvillkor.
c) Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) enligt av SAF, LO och PTK godkända försäkringsvillkor.

Omställningsavtal
Även privatteatrar ska anslutas till Trygghetsrådet TRS enligt överenskommelse om omställningsavtal mellan Svensk Scenkonst, Arbetsgivaralliansen och PTK. Läs mer om Omställningsavtalet TRS.


3. Teaterföreningar
För teaterföreningar och andra ideella föreningar gäller ITP-pension och flexpension samt tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och arbetsskadeförsäkring (TFA). Även teaterföreningarna ska anslutas till Trygghetsrådet, TRS.

PENSIONSADMINISTRATÖRER

Collectum

Fora

Statens Pensionsverk SPV

Pensionsvalet AB

 

OMSTÄLLNINGSADMINISTRATÖRER

Trygghetsrådet TRS

SOK-stiftelsen

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna