• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Frågor & svar om lönerevision för Teateravtalet

Akademikerförbunden

Vad innebär det att man ingår i lönerevisionen?

Att en medarbetare ingår i lönerevisionen innebär alltså att dennes lön ligger till grund för beräkning av tillgängligt löneutrymme samt att denne har rätt att vara med vid fördelningen. De lokala parterna kan komma överens om undantag från lönerevisionen.

Vilka ska ingå i lönerevisionen?

Förbundstillhörighet och avtalsområde

Enligt det centrala löneavtalet är det Akademikerförbundens medlemmar (medlemskapsprincipen) för det aktuella avtalsområdet som ingår i lönerevisionen. Det innebär att alla Akademikerförbundens medlemmar inom personalkategori och 2c ingår i lönerevisionen. Observera att detta endast gäller de förbund som är uppräknade i 1 stycket i löneavtalet.

Det är naturligt att lönerevision genomförs även för medarbetare på avtalsområdet som inte är medlemmar i Teaterförbundet eller något av Akademikerförbunden. De hanteras då utanför potten.

Avgörande datum

Lönerevisionsdatum är den 1 april. Enligt det centrala löneavtalet omfattas medarbetare som börjat sin anställning hos arbetsgivaren senast den 31 mars. Eftersom lönerevisionsdatum är den 1 april krävs det dessutom att medarbetaren fortfarande är anställd per detta datum.

Anställningsform

Löneavtalet anger inte att vissa anställningsformer ska ingå respektive inte ingå i lönerevisionen. Utgångspunkten är därför att alla medarbetare ska ingå.

Om man önskar att medarbetare med tidsbegränsad anställning inte ska ingå i lönerevisionen är det därför lämpligt att skriva i anställningsavtalet vad som ska gälla, t ex att lönen redan är satt i årets lönenivå och att löneöversyn kan ske vid eventuell förnyelse av avtal. Vid anställning för ett år eller kortare kan en medarbetare normalt sett inte påräkna löneöversyn, men som just nämnts bör detta också framgå av anställningsavtalet. För längre visstidsanställningar är däremot utgångspunkten att medarbetaren ska ingå i lönerevisionen.

Undantagna medarbetare

Det centrala avtalet undantar inte några medarbetar från lönerevison. De lokala parterna kan dock komma överens om undantag, t ex när det gäller medarbetare sådana som anställts endast kort tid innan lönerevisionen.

Måste man ha lönesamtal?

Ja, lönesamtal ska genomföras enligt principerna i löneavtalet. Se 2.2 löneavtalet.

Är det tillåtet att ”nolla” en medarbetare, dvs. ge noll kronor i lönerevisionen?

Ja. Om en medarbetare ”nollas” eller ges en avvikande låg lönehöjning (väsentligt mindre än andra eller väsentligt mindre än brukligt för medarbetaren) ska arbetsgivaren upprätta en åtgärdsplan med åtgärder för att medarbetaren ska kunna leva upp till fastställda mål, se 2.4 löneavtalet.

Vad gäller om en medarbetare är långtidssjukskriven på heltid vid lönerevisionstidpunkten?

Det centrala löneavtalet anger inte medarbetare ska undantas från lönerevisionen på grund av frånvaro av något slag. Det innebär att utgångspunkten är att sjukskrivna oavsett sjukskrivningens längd ska ingå i lönerevisionen. Lokal överenskommelse kan träffas om annat.

Vad gäller om en medarbetare är föräldraledig på heltid vid revisonstidpunkten?

Det centrala löneavtalet anger inte medarbetare ska undantas från lönerevisionen på grund av frånvaro av något slag. Dessutom förbjuder föräldraledighetslagen missgynnande av föräldralediga vid lönerevision. Föräldralediga ska därför ska ingå i lönerevisionen som om de varit i tjänst. Det är inte möjligt att lokalt överenskomma om annat.

Vad gäller om en medarbetare är tjänstledig på heltid (studieledig, annan tjänstledighet) vid lönerevisionstidpunkten?

Det centrala löneavtalet anger inte medarbetare ska undantas från lönerevisionen på grund av frånvaro av något slag. Det innebär att utgångspunkten är att tjänstlediga ska ingå i lönerevisionen. Lokal överenskommelse kan träffas om annat.

Vad gäller om det finns medlem i Akademikerförbunden på arbetsplatsen, men det saknas klubb?

Om det inte finns någon lokal akademikerförening ansvarar arbetsgivaren själv för att följa löneavtalet och behöver således inte ha någon dialog om förutsättningarna för den lokala löneprocessen m.m. Det finns inte heller förutsättning för att förhandla med facket om lönesättningen.

Utskriftsvänlig pdf.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna