• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Lön

Lönebildningen är den viktigaste strategiska avtalsfrågan nu och i framtiden. Löner och övriga anställningsvillkor utgör för de flesta institutioner verksamhetens största utgiftspost och måste användas på det sätt som bäst gagnar verksamheten. Det är därför nödvändigt att vi fortsätter att arbeta mot en ökad lokal lönebildning kopplad till verksamhetens mål, resultat och ekonomiska förutsättningar.

Kopplingen mellan individens prestation och lön behöver tydliggöras. Lönebildningen ska inte ha sin utgångspunkt i fördelningspolitik. Det är verksamheten mål som ska vara utgångspunkten. Vid individuell lönesättning värderas den enskilde medarbetarens resultat i förhållande till de mål som finns uppställda. En framgångsrik individuell lönesättning förutsätter att lönen sätts nära verksamheten där kunskapen om medarbetarens resultat finns. Den kräver också en tydlig och genomtänkt lokal lönepolitik. Arbetsgivarens lönepolitiska ställningstaganden måste nå ut i hela organisationen så att medarbetarna förstår vad som påverkar lönen.

Merparten av avtalen på dagens arbetsmarknad innehåller någon form av decentraliserad lönebildning. Det är vanligt för tjänstemannagrupperna och bland akademiker är det numera den enda formen av lönebildning.

Institutionerna anställer i hög grad mycket kvalificerad personal med lång utbildning. Det är rimligt att även vi ska arbeta med den lönebildningsmodell som sedan många år är accepterad för tjänstemän och akademiker på övriga arbetsmarknaden. Det finns även studier som visar att lokal lönebildning med lönesättande samtal är extra viktigt för kvinnors löneutveckling.


Viktigt om insamling av 2018 års lönestatistik
Under oktober påbörjas insamlingen av 2018 års lönestatistik. Rapportering kan ske från den 16 oktober och fram till den 6 november 2018. Förutsatt att tillräckligt antal svar inkommit är statistiken tillgänglig från den 16 november.

De kontaktpersoner som angetts av medlemsföretagen kommer att få instruktioner för inrapporteringen som bland annat innehåller rapporteringsperiod och inloggningsuppgifter till Aon Hewitts webbportal. OBS! Om din institution har en annan kontaktperson än vid förra årets insamling ber vi dig att snarast meddela nytt namn med e-postadress till asa.malmkvist@svenskscenkonst.se.

Lönestatistik för scenkonstbranschen
Svensk Scenkonst sammanställer årligen en branschspecifik lönestatistik till stöd för våra medlemmars arbete med lönebildning. Aktuell statistik kan laddas ned av Svensk Scenkonsts medlemmar på www.2hr.se. Inloggning sker med samma användaruppgifter och lösenord som vid inrapportering. Statistiken kan också beställas från Svensk Scenkonst via Åsa Malmkvist. Vid frågor om lönebildning och våra kollektivavtal, kontakta gärna någon av Svensk scenkonsts jurister.

BAS – verktyg för arbetsvärdering och lönekartläggning
Svensk Scenkonst erbjuder utöver den traditionella lönestatistiken tillgång till arbetsvärderings- och lönekartläggningsverktyget BAS. Idag tillämpar 27 av Svensk Scenkonsts medlemsföretag verktyget och statistiken baseras på drygt 3000 individer, inklusive befattningshavare på ledande nivå. 

BAS-systemet är ett poängsystem som används för att arbetsvärdera merparten av alla arbeten.  BAS-systemet består av faktorerna Utbildning, Erfarenhet, Kontakter/Samarbete, Problemlösning, Ansvar och Arbetsförhållanden. Systemet uppfyller de formella krav som ställs på det system som ska användas vid löne­kartläggning i samband med framtagande av en jämställdhetsplan. När man genomfört arbetsvärderingen får man ett underlag till sin lönekartläggning, tydlig löneöversikt, analysunderlag för lönejämförelser med branschens BAS-statistik samt ett utmärkt stöd till den interna lönepolitiken.

Svensk Scenkonst tillhandahåller BAS genom ett samarbetsavtal med Aon Hewitt. På uppdrag av Svensk Scenkonst samlar Aon Hewitt årligen in löneuppgifter från samtliga medlemsföretag.  De som tillämpar BAS behöver bara lämna uppgifter vid ett tillfälle och får tillgång till såväl den partgemensamma statistiken som den specifika BAS-statistiken. Observera att uppgifter om ledande befattningshavare inte redovisas i den partsgemensamma statistiken.

Utbildningar i BAS ges vid behov, information om nästa kursdatum meddelas via särskild inbjudan och på denna webbsida.

Vill du veta mer om BAS-systemet och/eller om branschens BAS-statistik, kontakta Aon Hewitts support på support@2HR.se, telefon 08-505 559 30 eller Magdalena Bergfors, administrativ chef på Svensk Scenkonst. 

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna