• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Förhandlingsskyldighet enligt MBL

Som arbetsgivare fattar du dagligen beslut i stort och smått. Många gånger kan beslutet fattas utan någon föregående kontakt med det lokala facket, men vissa gånger måste beslutet föregås av en förhandling. Det är därför av stor vikt att du som arbetsgivare är medveten om de regler som finns i medbestämmandelagen, eller MBL som den ofta kallas.

I korthet innebär förhandlingsreglerna i MBL att du som arbetsgivare är skyldig att avvakta med vissa beslut innan facket har fått en möjlighet att komma med synpunkter på det föreslagna beslutet. MBL förtar alltså inte din rätt som arbetsgivare att ytterst fatta beslut, men genom att reglera beslutsprocessen vill lagen i vart fall möjliggöra ett arbetstagarinflytande. Om arbetsgivaren och det lokala facket inte kommer överens vid en lokal förhandling kan frågan bli föremål för central förhandling, då Svensk Scenkonst och den centrala fackliga organisationen kopplas in.

Vad är det då för frågor som ska förhandlas innan man som arbetsgivare fattar beslut? Något entydigt svar finns tyvärr inte, men det ska vara fråga om viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållande för en arbetstagare. Typiskt sett är en arbetsgivare skyldig att förhandla innan beslut fattas om exempelvis omorganisation eller uppsägning.

I våra kollektivavtal har vi öppnat upp för möjligheten att genom lokala samverkansavtal utforma en ordning för hur MBL-frågor ska hanteras på den aktuella arbetsplatsen. Tanken med detta är att skapa en fungerande samverkan som blir en naturlig del av den fortlöpande verksamheten.

MBL reglerar även arbetsgivarens skyldighet att i viss utsträckning lämna information till de fackliga organisationerna. Utöver skyldigheten att på eget initiativ informera facket om verksamhetens verksamhet och ekonomi i stort, har även facket rätt att i vissa fall granska vissa handlingar. Syftet med dessa informationsregler är att ge de fackliga organisationerna den kunskap och insyn som behövs för att kunna bevaka och tillvarata sina medlemmars intressen.

Är du som arbetsgivare osäker på när förhandlingsskyldighet föreligger eller hur informationsplikten ska uppfyllas så hjälper vi dig gärna.

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna