• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Svensk Scenkonsts arbete med jämställdhet och likabehandlingsfrågor

Jämställdhetscheck
Svensk Scenkonst samarbetar sedan flera år tillbaka med Teaterförbundet i frågor som rör diskriminering, jämställdhet och trakasserier. Som ett led i detta arbete tog parterna 2010 fram en jämställdhetscheck, som kan användas av chefer och arbetsledare, men även av fackliga representanter och jämställdhetsansvariga som ett redskap för att på ett hanterbart sätt arbeta med frågorna på arbetsplatsen. Jämställdhetsecken reviderades av parterna 2012.
Jämställdhetscheck
Jämställdhetscheck, eng version

Verktyg för ett fortsatt jämställdhets- och genusarbete i det konstnärliga arbetet
Svensk Scenkonst sjösatte tillsammans med Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund 2009-2010 ett unikt utbildningsprogram benämnt ”Utbildning för VD och konstnärliga ledare inom scenkonstbranschen. Utveckling av konstnärlig process, organisation och ledarskap ur jämställdhets- och genusperspektiv.” Utbildningen syftade till att ge ökade kunskaper i hur man integrerat kan arbeta med jämställdhets- och genusaspekter i det vardagliga ledarskapet och ge konkreta verktyg för detta arbete i den konstnärliga utvecklingen. Erfarenheterna från utbildningen har sammanfattats i följande skrift. 

Arbetsvärderingssystemet BAS 
Som ett instrument i ert arbete med att kartlägga löner för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader kan ni använda er av arbetsvärderingssystemet BAS. Detta arbetsvärderingssystem är anpassat för scenkonstbranschen och tillämpas idag av merparten av våra medlemmar på talteater- och musikteatersidan. Är ni intresserade av att veta mera så kontakta gärna oss! 

Medarbetarenkät för scenkonstbranschen 
Om ni vill ha hjälp med att kartlägga förekomsten på er arbetsplats av t.ex. trakasserier så finns det en branschanpassad medarbetarenkät som ni kan använda.
Medarbetarenkät för scenkonstbranschen

Spela Jämnt – en ledarskapsutbildning för kvinnor inom musiklivet
Under 2013 genomförde Svensk Scenkonst ett omfattande ledarskapsprogram, Spela Jämnt, en ettårig utbildning för kvinnor inom musiklivet som vill bli chefer. Nio kvinnor valdes ut i en urvalsprocess med en extern referensgrupp, och samtliga har ambitionen att bli högsta chef inom det svenska musiklivet. De nio deltagarna hade en bred erfarenhet från musiklivet, bland annat som musiker, arrangör, producent, dirigent och festivalchef. De kom från hela landet, både från det offentligt finansierade och det fria musiklivet. Genom utbildningen ville Svensk Scenkonst öka bredden på vilka som kan söka chefsjobben på scenkonstinstitutionerna. Utbildningen genomfördes med stöd av Statens musikverk och i samarbete med Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna