• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Länkar och lästips

Det finns ett stort antal organisationer och företag som erbjuder stöd i jämställdhetsarbete. Nedan presenterar vi några av de viktigaste och några branschspecifika.

Till höger hittar du länkar till aktuella organisationer:
Diskrimineringsombudsmannen - Här hittar du till exempel länkar till Växthuset, en metod för att kartlägga diskriminering, förslag till förebyggande arbete vid rekrytering, föräldraskap och förvärvsarbete, utbildning med mera.

Växthusmetoden - Ett stöd för arbetsplatser där parterna vill kartlägga förekomsten av diskriminering eller risk för diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Växthusmetoden är ett enkelt kartläggningsverktyg, en ögonöppnare och inspirationskälla för att komma igång med det förebyggande arbetet mot diskriminering. Växthusmetoden kan också vara ett sätt att hitta nya vinklingar i det pågående arbetet för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Kulturrådet - Kulturrådet har i uppdrag att verka för att kultur av hög kvalitet görs tillgänglig för alla i hela landet. Ett jämställdhetsperspektiv är därför viktigt både i arbetet på Kulturrådet och hos andra aktörer. Det innebär bland annat att vid fördelning av bidrag säkerställa att kvinnor och män ges samma rättigheter och möjligheter att ta del av och bidra till ett rikt kulturutbud.

W.I.S.P - Wisp (Women In Swedish Performing arts eller What Is Stha Problem?) är en politiskt obunden, ideell organisation som startade våren 2008 och eftersträvar jämställdhet inom scenkonsten, på scenen och bakom. Wisp är ett produktionskontor och ett nätverk för kvinnor inom scenkonsten, alla yrkeskategorier.

Lästips:
På spaning efter jämställdhet del 2 - Kvinnor och män i Scenkonsten i Sverige 2008 - Nu finns uppföljning av jämställdhetsstatistiken inom scenkonsten, baserad på information från scendatabasen.se.

SOU 2006:42 - Plats på scen, vars huvuduppgift var att lämna förslag till hur ett jämställdhets- och genusperspektiv kan bli en obestridd och påverkande kraft inom scenkonstområdet. I uppdraget ingick att analysera den rådande könsmaktordningen inom scenkonstområdet, liksom inom konstnärliga högskoleutbildningar, och att lämna förslag till hur dessa strukturer kan förändras.

Teaterhögskolornas genusarbete - Att gestalat kön
Under två års tid (2007-2009) arbetade studenter och anställda vid landets teaterhögskoleutbildningar med att kartlägga, analysera, ifrågasätta och arbeta med de normer och maktrelationer kring kön och genus som förmedlades i undervisningen. Syftet var att ge studenter och lärare valmöjligheter när det gäller hur kön gestaltas på scen och i medier. Du kan ta del av slutrapporten här till höger.

 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna