• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Belastningsregisterkontroll

Belastningsregisterkontroll vid arbete med barn
En av punkterna i regeringens tiopunktsprogram mot sexuella trakasserier handlar om utdrag ur belastningsregister i anslutning till föreställningar med barn. I lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn anges när och hur utdrag kan krävas.

I princip alla, oavsett organisationsform, som anställer eller på annat sätt anlitar personer för att arbeta i direkt och regelbunden kontakt med barn, har rätt att begära att den som anlitas visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Direkt och regelbunden kontakt med barn är en förutsättning

Med barn avses personer under 18 år. Med direkt och regelbunden kontakt avses återkommande och nära kontakter med barn. Arbeten som omfattas är sådana där arbetsuppgifterna består i att fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om barn eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med barn. Kravet på regelbundenhet innebär att den anställdes arbetsuppgifter inbegriper viss återkommande direktkontakt med barn.

Vad som i det enskilda fallet avses med sådan regelbundenhet måste avgöras med hänsyn till den aktuella verksamheten. Relevanta omständigheter att ta med i bedömningen av vad som utgör direkt och regelbunden kontakt med barn är även vilken typ av kontakter det rör sig om, vilken intensitet kontakterna har samt om de alltid utförs i närvaro av vårdnadshavare eller en annan vuxen. Det är ytterst upp till den enskilde arbets- eller uppdraggivaren att bedöma om en persons arbetsuppgifter kan anses innefatta direkta och regelbundna kontakter med barn.

Av vilka kan man kräva registerutdrag?
• Den som ska anställas
Det är inte tillåtet att kräva registerutdrag av redan anställda, även om dessa inom ramen för anställningen erhåller nya arbetsuppgifter.
• Den som anlitas på uppdrag, t ex på F-skatt
• Den som erbjuds uppdrag via bemanningsföretag
• Den som erbjuds praktik
Det är endast den person som, eventuellt efter ett urvalsförfarande, faktiskt erhåller ett erbjudande om anställning eller uppdrag som på begäran ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Möjligheten till kontroll omfattar alla former av anställningar, såväl tidsbegränsade som tillsvidareanställningar.

Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta dela av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till dig som arbetsgivare. Polismyndigheten kan inte skicka utdraget direkt till en arbets- eller uppdragsgivare. Utdraget får inte sparas eller dokumenteras.

Den enskilde är endast skyldig att visa upp utdraget ur belastningsregistret. Arbets- eller uppdragsgivaren har inte någon rätt att behålla utdraget eller kopia av det. Ett registerutdrag som har visats upp får inte dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Dokumentationen får alltså inte omfatta uppgifter om innehållet i registerutdraget. . Utdraget ska visas upp för den hos arbets- eller uppdragsgivaren som har att besluta om vem som ska anställas eller anlitas.

Utdragets innehåll:
Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor. Följande brott tas upp: mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån.

 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna