• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Aktiva åtgärder - riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

I Diskrimineringslagens regler om s.k. aktiva åtgärder framgår bl.a. att alla arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras på arbetsplatsen.

Riktlinjer
Syftet med riktlinjerna är att förebygga och förhindra trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatsen. Av riktlinjerna ska det tydligt framgå att varken trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier, eller repressalier accepteras på arbetsplatsen.

Rutiner
Rutinerna ska ge en praktisk vägledning till både arbetsgivare och arbetstagare. Det ska framgå tydligt av rutinerna vad arbetsgivaren måste göra när arbetsgivaren får kännedom om att det eventuellt förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen.


På Diskrimineringsombudsmannens hemsida framgår att det av arbetsgivarens rutiner ska framgå:
-hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat på arbetsplatsen
-vem hos arbetsgivaren som har ansvar för att händelsen eller påståendena utreds
-vem den som upplever sig utsatt kan vända sig till.

Uppföljning mm
Arbetsgivare ska följa upp och utvärdera sina riktlinjer och rutiner, på samma sätt som gäller för det övriga arbetet med aktiva åtgärder.
Om arbetsgivaren misstänker fall av trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i samband med arbetet aktualiseras arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsansvar.

 

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna