• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Diskriminering, jämställdhet och mångfald

Svensk Scenkonst arbetar för en arbetsmiljö fri från diskriminering och anser att mångfald i verksamheten främjar kreativitet och skapar dynamiska arbetsplatser.

I Sverige har vi numera en sammanhållen diskrimineringslag. Precis som namnet anger är syftet med lagen att motverka diskriminering då denna har uppstått p.g.a. kön, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Det är inte enbart medveten och avsiktlig diskriminering som är förbjuden, utan även oavsiktlig diskriminering. Tänk även på att det inte bara är de som är anställda som ges skydd av lagen, utan också arbetssökande, praktikanter/elever, samt inhyrd/inlånad arbetskraft.

Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande för att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet eller religion eller annan trosuppfattning. Ett annat sätt att beskriva det är att säga att ni som arbetsgivare måste arbeta med aktiva åtgärder. Syftet är att förändra de stukturer på arbetsplatsen som kan leda fram till att någon blir diskriminerad. Vad som behövs göras på just er arbetsplats ska bedömas utifrån branschen och den enskilda arbetsplatsen. I detta förebyggande arbete ska arbetsgivaren samverka med arbetstagarna, ofta representerade av facken.

De arbetsgivare som har mer än 25 anställda måste dessutom upprätta en jämställdhetsplan var tredje år. Planen ska innehålla en översikt över arbetsgivarens arbete med jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är också nödvändigt att ni redogör för de åtgärder som ni har genomfört på arbetsplatsen som syftar till att motverka diskriminering p.g.a. etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Förbudet mot diskriminering av visstids- och deltidanställda finns reglerat i en egen lag. Samma sak gäller förbudet mot diskriminering av föräldralediga, som finns i föräldraledighetslagen.

Vi anordnar regelbundet kurser i diskrimineringslagstiftningen, som ni är varmt välkomna att anmäla er till. Läs mer under Kurser och konferenser.

 

Läs mer om diskriminering, jämställdhet och mångfald:

Lagar:

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna