• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Arbetstider

Arbetstidslagen är den lag som huvudsakligen reglerar vad som gäller i arbetstidshänseende. Utöver dessa regler måste emellertid hänsyn tas till aktuella kollektivavtal som många gånger har specialregleringar avseende just arbetstider. Nedan följer ett försök att i korthet ange innebörden av en arbetstidsreglering.

Arbetstidslagen gäller i princip alla arbetstagare. Om arbetet däremot är okontrollerbart gäller lagen inte, vilket anses vara fallet för exempelvis regissörer och koreografer. För sådant okontrollerbart arbete gäller inte heller de specifika regler rörande arbetstider som finns intagna i exempelvis Riksavtalet med Teaterförbundet.

Arbetstidsregler är viktiga av många olika anledningar, men huvudsakligen för att de kort och gott anger på vilket sätt arbetsgivaren tidsmässigt får disponera de anställdas arbetskraft. Arbetstidslagen anger vissa ramar och slår fast vissa grundläggande principer man har att förhålla sig till. Svensk Scenkonst har sedan genom kollektivavtalsregleringar med exempelvis Teaterförbundet och musikerfacken anpassat arbetstidsreglerna för vår bransch. Tanken är att de enskilda arbetsgivarna därefter, med de centrala kollektivavtalen som utgångspunkt, ska skräddarsy sina lokala arbetstidsregler efter förhandlingar med det lokala facket.

Eftersom reglerna inte ser likadana ut i samtliga våra kollektivavtal hänvisas till aktuellt avtal för närmare innebörd. Exempelvis regleras vad som är ordinarie arbetstid, vad som ska anses ingå i denna, vad den genomsnittliga arbetstiden högst får uppgå till per vecka, vilken tidsperiod som ligger till grund för en sådan genomsnittsberäkning, och hur veckovila och dygnsvila läggs ut.

Har du frågor kring arbetstidslagen, innebörden av tillämpligt kollektivavtal eller hur ni ska arbeta med arbetstidsregler lokalt, är du välkommen att kontakta oss.

 

Länkar:
Arbetstidslag (1982:673)
Arbetstidsdirektivet

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna