• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Webbaserad medarbetarenkät speciellt framtagen för scenkonstbranschen

Under 2008 tog Malmö Stadsteater fram en webbaserad medarbetarenkät anpassad för scenkonstbranschen, utifrån den nya diskrimineringslagen. Arbetet stöddes finansiellt av Kulturrådet. I detta arbete deltog Annika Andersson, HR manager vid Malmö Stadsteater och Malmö Opera, Leif Jönsson, ekonomichef vid Malmö Stadsteater, Björn Jansson, seniorkonsult med inriktning på organisationsutveckling, jämställdhetskonsulterna Hanna Glans och Bettina Rother vid företaget EQO (Equal opportunities) samt Carin Wiberg från Svensk Scenkonst. Under arbetets gång har även en referensgrupp bestående av personalchefer från olika tal- och musikteatrar fått ge sina synpunkter på medarbetarenkätens utformning, liksom Teaterförbundet.

De webbaserade enkätundersökningarna utförs av Netigate, ett företag som utför avancerade undersökningar.

Syftet
Medarbetarenkäten är utformad för att inte bara ta höjd för den nya diskrimineringslagen utan även för att ge oss en möjlighet att ställa relevanta branschanpassade frågor till medarbetarna. I framtagningsarbetet har också särskild vikt lagts på att lyfta fram frågeställningar inom områdena medarbetarskap och ledarskap, i enlighet med dagens uppfattning om dessa kompetenser.

I och med att enkäten är branschanpassad och erbjuds alla Svensk Scenkonsts medlemmar, kommer de som använder sig av enkäten att få tillgång till ett samlat nationellt resultat när ett sådant finns uppbyggt, dock utan möjlighet till urskiljande av enskilda medlemmars resultat. För att uppnå detta syfte tillåts inte att ändringar görs i enkätens frågeställningar, dock kan tilläggsfrågor ställas till medarbetarna.

Om frågorna
Medarbetarenkäten hanterar frågor inom områdena fysisk och psykisk arbetsmiljö, relationen medarbetare och chef, medarbetarskap, ledarskap och likabehandling.

Frågorna är medvetet formulerade. Några frågor ger möjlighet att mäta hur olika policies efterlevs, alltså inte enbart om medarbetaren känner till att de finns. Stor vikt har lagts på medarbetar- och ledarskapet, där många speglingar av frågorna gjorts. Likabehandlingsdelen innehåller flertalet frågor. Detta för att täcka de breda områden som den nya diskrimineringslagen omfattar, men även för att ge arbetsgivaren en bra grund för fortsatta kartläggningar av frågorna och för upprättande av en likabehandlingsplan.

Kostnad
Priserna nedan är satta av Netigate, som är det webbföretag som kommer att tillhandahålla medarbetarenkäten samt sammanställa resultaten. Netigate erbjuder följande priser:

För institutioner med mellan 0 – 199 anställda: SEK 9 900
För institutioner med 200 eller fler anställda: SEK 11 900

Kostnad för extra frågor: SEK 0
Kostnad för extra nedbrytning: SEK 350/ timme

(En extra nedbrytning där resultatet ska med i rapporten tar ca 2 timmar)

I ovanstående pris ingår:
- Uppbyggnad av enkät
- Utskick och insamling av data
- Framställande av rapport över resultatet

Hur går jag vidare?
Om din organisation är intresserad av att använda den framtagna medarbetarenkäten, kan ni kontakta Svensk Scenkonst. Ni får då tillgång till de mallar ni behöver vid användningen av medarbetarenkäten och kontaktuppgifter till Netigate. Det är ni själva som sluter ett avtal med Netigate och det är Netigate som förvarar alla svar på medarbetarenkäten.

Om ni behöver hjälp med att ytterligare strukturera enkätsvaren kan den tjänsten köpas av Netigate. Behöver Ni hjälp med exempelvis analysen av medarbetarenkätens resultat samt åtgärdsförslag kan sådan hjälp fås av EQO.

Läs mer i vår medarbetarenkät.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna