• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en förutsättning för verksamhetsutveckling. Fungerar arbetsplatsen dåligt skapas ohälsa och verksamheten påverkas negativt. Att bygga upp en bra arbetsmiljö och behålla den kräver kontinuerligt och systematiskt arbete. Arbetsmiljöfrågorna ska hela tiden hållas levande och vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren men även de anställda har ett stort ansvar. Samverkan och dialog är viktigt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling.

Du som arbetsgivare ska

 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, planera, leda och följa upp
 • Ange mål för arbetet med verksamhetens arbetsmiljö
 • Identifiera och bedöma riskerna i arbetet och förvissa dig om att arbetstagarna har de kunskaper de behöver
 • Vidta åtgärder rörande de risker som har identifierats och upprätta handlingsplaner för de åtgärder som inte vidtas omedelbart
 • Organisera rehabiliteringsverksamhet när det behövs
 • För att kunna planera och systematisk bygga upp en bra arbetsmiljö kan det vara till hjälp att kartlägga hur era medarbetare idag uppfattar sin arbetsmiljö. Svensk Scenkonst har tagit fram ett webbaserat hjälpmedel för detta, en medarbetarenkät för scenkonstbranschen. 

Arbetsmiljölagen innehåller de grundläggande reglerna om hur arbetsmiljön ska utformas och om ansvaret för arbetsmiljön. En grundtanke är att arbetsmiljökraven ska beaktas på ett tidigt stadium, redan vid planeringen av arbetslokaler och utrustning, teknik och arbetsmetoder. Arbetsmiljölagen är en ramlag och kompletteras med mer detaljerade regler i arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Exempel på sådana föreskrifter som kan vara bra att ha tillhands på arbetsplatsen följer nedan. De går att beställa eller ladda ner från Arbetsmiljöverket hemsida.

Länkar:
Arbetsmiljö - avtal med Svenska Musikerförbundet och PTK
Arbetsmiljöverket
Prevent

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna