• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Anställningens upphörande

Så här kan anställningar avslutas:

Tidsbegränsad anställning
Anställningen slutar vid ett datum som är bestämt på förhand.

Egen uppsägning
Arbetstagaren vill själv sluta sin anställning och anställningen upphör då efter att uppsägningstiden löpt ut.

Överenskommelse
Arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om villkoren för att avsluta anställningen.

Uppsägning från arbetsgivarens sida
Anställningen avslutas då uppsägningstiden löpt ut.

Som arbetsgivare tvingas du ibland ta svåra beslut, nerskärningar och omorganisationer kan innebära att tjänster försvinner och att arbetstagare måste sägas upp på grund av arbetsbrist. Det kan även uppstå situationer där du måste säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl eller avskeda någon. Alla uppsägningar från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundade. Arbetsbrist är normalt alltid saklig grund. Personliga skäl kan vara saklig grund men det är arbetsgivaren som har bevisbördan och det är ofta svårt att bedöma om saklig grund föreligger. Kontakta därför alltid oss i god tid innan beslutet fattas.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl har den anställde alltid rätt till uppsägningstid. Anställningen består under hela uppsägningstiden och arbetstagaren är normalt skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande. Vid avsked upphör däremot anställningen omedelbart. Avskedande kan endast användas vid mycket allvarliga fall av misskötsamhet som exempelvis misshandel på arbetsplatsen eller stöld från arbetsgivaren.

Du som arbetsgivare är alltid skyldig att förhandla en uppsägning eller avskedande med i första hand lokal arbetstagarorganisation. När en anställd vill ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande skall denne underrätta dig som arbetsgivare om detta senast två veckor efter det att förhandlingen avslutats. I de fall där den berörde anställde inte tillhör någon arbetstagarorganisation och förhandling därför inte kunnat ske ska talan väckas inom fyra veckor efter det att uppsägningen genomförts. Därefter är möjligheten att ogiltigförklara preskriberad. En anställd som endast vill kräva skadestånd ska underrätta dig som arbetsgivare inom fyra månader från uppsägningen och därefter väcka talan inom fyra månader efter det att eventuella förhandlingar avslutats.

Tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare eller tvister om kollektivavtal avgörs normalt av Arbetsdomstolen som första och enda instans.

Alla företag och organisationer som är anslutna till Svensk Scenkonsts avtalsområden omfattas av Trygghetsrådet TRS Omställningsavtal. TRS ger omställningsstöd till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist eller ohälsa. Omställningsstödet gäller både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda (frilansare). Inför en uppsägningssituation kan arbetsgivare och fack få stöd av TRS för att omställningsprocessen ska bli så bra som möjligt, både för de uppsagda och för de medarbetare som blir kvar i organisationen. En uppsägning som genomförs på ett bra sätt gör att den som blir uppsagd snabbare kommer till ett nytt jobb.

TRS
Lag (1982:80) om anställningsskydd LAS

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna