• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Anställningens ingående

Vad ska du som arbetsgivare tänka på när du anställer personal?

Du är som arbetsgivare i princip fri att anställa vem du vill, men får inte utan sakliga skäl diskriminera någon på grund av kön, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning eller könsöverskridande identitet eller uttryck när du fattar ditt beslut. Under rubriken ”diskriminering, jämställdhet och mångfald” hittar du mer information.

Tänk på att det är viktigt att hitta rätt person så använd dig gärna av provanställning under sex månader när du ska tillsvidareanställa personal. Om arbetsgivaren vill bryta en provanställning måste han lämna besked om detta till arbetstagaren senast vid prövotidens utgång. Om han inte lämnar ett sådant besked övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. En provanställning kan också brytas innan provanställningen gått ut. Arbetsgivaren måste varsla den anställdes fackliga organisation och underrätta den anställde 14 dagar innan han lämnar besked om att provanställningen skall upphöra.

Val av anställningsform kan få stor arbetsrättslig betydelse. Tillsvidareanställning är huvudregeln. För att det ska vara fråga om en giltig tidsbegränsad anställning krävs att arbetsgivare och arbetstagare har avtalat om tidsbegränsad anställning. En överenskommelse om anställning kan vara muntlig men vi rekommenderar att ni som arbetsgivare alltid träffar skriftliga anställningsavtal där anställningsformen tydligt framgår.

För mer information om val av anställningsform läs i respektive kollektivavtal vilka som finns att tillgå. Hör gärna av dig till oss om du är osäker. Läs våra avtal här

Om du som arbetsgivare anlitar någon som har ett eget företag, en uppdragstagare, gäller inte Las (Lagen om anställningsskydd). Gränsen mellan arbetstagare och uppdragstagare kan dock vara svår att dra. Det krävs att det verkligen är fråga om en självständig företagare som till exempel har F-skattsedel, fakturerar för utfört arbete samt har flera uppdragsgivare.

Information om 'Att anlita bolag'
Kontakt och mallar
Våra avtal
Lag (1982:80) om anställningsskydd LAS

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna