Tid: Torsdag den 31 januari kl 13.00-16.30.
Plats: Piperska Muren, Stockholm
Anmälan: seminarium@trs.se 

Anmäl dig senast onsdag den 16 januari.

Läs inbjudan här.

Författare:  Svensk Scenkonst