Samverkan bland arbetsgivare och samarbete med motparter ingår i Svensk Scenkonsts strategi för utveckling av våra viktigaste arbetsgivarfrågor, däribland branschanpassade kollektivavtal och digitalisering på verksamhetens villkor. För att förankra arbetsgivarstrategin arrangerar vi sex medlemsmöten för chefer runtom i landet med start i Malmö 4 oktober. Anmäl dig här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Svensk Scenkonst