Den centrala förhandlingen avslutades den 27 november i oenighet och därmed ligger beslutet att avskeda en musiker fast. Arbetsgivaren har nu fullgjort sin skyldighet att överlägga och förhandla i ärendet.

Symf kan välja att driva tvisten vidare i domstol, men både arbetsgivaren och Svensk Scenkonst har gjort den juridiska bedömningen att det som inträffade på SMOT utgör grund för avsked. 


Vid övriga  frågor om ärendet hänvisar vi till arbetsgivaren Region Jönköping.

Författare:  Svensk Scenkonst