Seminariet orienterar deltagarna i vad som avses med muta och i gränsdragningen gällande vad som är tillåtet respektive otillåtet i olika situationer. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten kring mutor.

Läs mer här.

Gå direkt till anmälan här.

Författare:  Svensk Scenkonst