Resultatet blev många glädjefyllda bilder och även en film där vi får höra tre handledare berätta om att arbeta med lärande som yrkesintroduktion.
Hela bildreportaget finns tillgängligt på Svensk Scenkonsts Facebooksida.

För att öka tillgängligheten ersätts handledarutbildningarnas fysiska träffar under våren med ett e-learningsystem. Denna webbbaserade utbildning kommer att finnas tillgängligt för Svensk Scenkonsts medlemmar direkt på hemsidan någon gång under mars månad 2018.

För att underlätta både planering och arbetet med yrkesintroduktion tar vi nu fram instruktionsfilmer (sketchnotes) och informationsfoldrar som riktar sig till chefer, handledare och de som är anställd inom ramen för yrkesintroduktionsprogrammet. Även dessa hittas så småningom på Yrkesintroduktionssidan på Arbetsgivarguiden där vi redan nu sammanställt vanliga Frågor & Svar, Att tänka på samt lite Material.


Se filmen här.
Gå till bildreportaget på Facebook.
Läs mer om YA på Arbetsgivarguiden.

 

 

Författare:  Svensk Scenkonst