Tisdagen den 17 april presenterar kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet sin rapport. Kommissionen tillsattes av Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film i syfte att intensifiera arbetet med att förebygga och hantera sexuella trakasserier inom scenkonsten.

Som underlag har kommissionen bland annat haft de enkäter som skickats ut till arbetsgivare och anställda inom scenkonsten. Sifo/Kantar medverkar i mötet och redogör för resultatet.

Ledamöter i kommissionen är:

  • Anna Wahl (ordförande), professor Genus, organisation och ledning och vicerektor för Jämställdhet och värdegrund, KTH
  • Michael Bjerkhagen, verksamhetschef Stadsmissionen, kyrkoherde i Kungl. Hovförsamlingen
  • Maria Eka, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm
  • Kurt Eriksson, före detta chefsjurist vid Medlingsinstitutet

Medverkar gör även Stefan Forsberg, ordförande i Svensk Scenkonst och Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Tid: tisdag 17 april, kl. 10.00 – 12.00 – kaffe serveras från 09.30

Plats: Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, Kungsgatan 43 

Efter presentationen finns kommissionen och ordförandena tillgängliga för intervjuer.

För mer information och anmälan kontakta:

Annika af Trolle, 070 420 2775, annika.af.trolle@svenskscenkonst.se

 

Författare:  Svensk Scenkonst