Det nya avtalet är tecknat mellan Svensk Scenkonst och Nya Nordiska Teaterförläggarföreningen och innehåller ersättningshöjningar om 10 %, vilket är den ackumulerade höjningen för det tidigare avtalets löptid 2013 - 2018. Detta är samma hantering som i förlagsavtalen 2003-2008 och 2008-2013. Ersättningshöjningen påverkar endast ingångna avtal efter den 1/4 2018. I övrigt är inga förändringar gjorda i avtalet.


Att förlagsavtalet denna gång är ettårigt beror på att avtalets innehåll bör utvärderas efter ett antal långa avtalsperioder. Förlagsavtalet räknas enligt överenskommelsen med Nya Nordiska Teaterförläggarföreningen upp med 2 % den 1/4 2019 för det nytecknade avtalets löptid 1/4 2018 – 31/3 2019. I övrigt kommer Svensk Scenkonst tillsammans med representanter från medlems-verksamheterna undersöka i vilka delar förlagsavtalet eventuellt kan komma att behöva revideras.

Författare:  Svensk Scenkonst