Europaparlamentet har den 12 september 2018 röstat ja till ett förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Om förslaget slutligen går igenom kan bl a digitala plattformar som Facebook, Google och Youtube, vars innehåll laddas upp av användarna, bli tvungna att installera tekniska hjälpmedel, så kallade uppladdningsfilter, som filtrerar bort upphovsrättsskyddat material. Förslaget innebär även en ökad skyldighet för t ex digitala plattformar att betala artister och upphovspersoner för deras arbete genom så kallade länkavgifter samt att upphovspersoner i vissa situationer ska ha möjligheter att omförhandla eller återkalla rättigheter.

I juli i år röstades ett mer ingripande förslag ned, men efter resultatet i omröstningen den 12 september följer nu förhandlingar mellan Europaparlamentet och EU:s ministerråd innan Europaparlamentet eventuellt kan godkänna förslaget.

Läs mer här

Författare:  Svensk Scenkonst